Bojujeme proti rakovině

23. 2. 2009 -

Milé dámy,

přeposílám Vám informace, které jsem obdržela dnes a myslím, že Vás budou také zajímat.

Bojujeme proti rakovině

Evropské statistiky označují rakovinu jako jednu z nejčastějších příčin úmrtí. Mnohým jejím druhům lze bránit změnou životního stylu, další mohou být úspěšně léčeny, ovšem jen tehdy, jestliže jsou včas odhaleny. VZP u příležitosti Světového dne boje proti rakovině, který je celosvětově připomínán 4. února, vždy znovu apeluje na své klienty a připomíná důležitost prevence.

Všeobecná zdravotní pojišťovna dlouhodobě podporuje systém preventivních prohlídek, který slouží ke včasnému zjištění ohrožení nebo poruch zdraví. Přesvědčujeme naše pojištěnce, že péče o vlastní zdraví se opravdu vyplácí, a připomínáme, že plně hradíme všechny preventivní prohlídky, za které se ani nevybírají regulační poplatky. Jedná se zejména o vyšetření na odhalení nebezpečí vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku, vyšetření k prevenci vzniku rakoviny děložního čípku nebo preventivní screeningové mamografické vyšetření.

Novinkou letošního roku je příspěvek VZP na mamografický screening pro ženy nad 69 let, který navazuje na úspěšnou celoplošnou kampaň, kdy VZP zvala osobními dopisy ženy k absolvování preventivního mamografického vyšetření. Výše příspěvku byla stanovena na max. 400 Kč a mohou ho dostat všechny pojištěnky VZP starší 69 let.

Mamografický screening je z veřejného zdravotního pojištění hrazen v souladu s vyhláškou o preventivních prohlídkách ženám od 45 do 69 let, a to 1x za 2 roky. Vyšetření ženy absolvují na základě doporučení praktického lékaře nebo gynekologa.

VZP v roce 2007 realizovala celostátní kampaň, kdy zvala ženy na mamografický screening osobními dopisy. Dopis dostaly nejen ženy ve věku mezi 45 a 69 lety, které mají na toto vyšetření zákonný nárok a více než tři roky ho nepodstoupily, ale také ženy starší, které nemají podle platných právních předpisů mamografický screening hrazený z veřejného zdravotního pojištění. V rámci projektu hradila VZP mamografické screeningové vyšetření ženám do věku 74 let – tato věková hranice byla stanovena na doporučení odborné společnosti mamodiagnostiků.

Projekt končil v prvních měsících roku 2008, poté probíhalo zpracování výsledků a vyhodnocení. Ukázalo se, že i u žen nad 69 let je záchyt karcinomu prsu významný a navíc tyto ženy projevily mnohem větší zájem o absolvování vyšetření než ženy mladší. Také ženy, které překročily věkový limit 74 let, měly o mamografický screening zájem. Projekt byl pozitivně hodnocen laickou i odbornou veřejností. Po vyhodnocení projektu bylo navrženo správní radě VZP přispívat na mamografický screening ženám starším 69 let z fondu prevence, a to částkou až 400 Kč 1x za 2 roky. Tento návrh správní rada pro rok 2009 schválila.

„Screeningové vyšetření bezpříznakových žen umožní záchyt časných stadií karcinomu a sníží se tak náklady na léčbu. Předpokládáme, že mamografii absolvuje a o příspěvek požádá až 30 000 žen a na tento účel jsme vyčlenili 5 milionů korun,“ říká vedoucí oddělení veřejných záležitostí Tereza Květoňová.

Ministerstvo zdravotnictví připravilo i na základě využití výsledku projektu VZP zrušení horní věkové hranice 69 let pro úhradu mamografického screeningu z veřejného zdravotního pojištění. Tato změna bude obsažena v prováděcím pokynu k zákonu o zdravotních službách, který však zatím nebyl sněmovnou schválen. Dokud tedy právní předpisy nevejdou v platnost, bude těmto ženám, našim pojištěnkám, příspěvek z fondu prevence do výše až 400 Kč poskytován.

Ženy musí pouze předložit doklad o absolvování a úhradě mamografického screeningového vyšetření v akreditovaném smluvním mamografickém centru a splnit základní podmínky pro poskytnutí příspěvků pojištěncům VZP. Žádat o příspěvek mohou od 1. 2. 2009, a to i když absolvovaly vyšetření již v lednu 2009.

Janette Bogdanová – ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu