VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

13. 4. 2020 -

Výroční zpráva

2019

Statutární zástupce: Bc.Vörösová Marcela – předsedkyně sdružení

Výbor sdružení: Hana Štrosová DiS.

Jana Barcová

Hladíková Gizela

Dozorčí výbor: Ing. Zátková Zuzana

Farkašová Olga

Vetýšková Helena

Odborná garance: prim. MUDr. Martina Chodacká

Registrováno jako: Občanské sdružení, dne 27. 2. 1998 MV ČR

Název: KAPKA 97, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel

Adresa: Kochova 1185, Poliklinika, 430 01 Chomutov

Tel.: 477 477 291, 604 400 109

E-mail: info@ kapka97.cz

Web: www.kapka97.cz

IČ: 66112222

Bankovní spojení: ČSOB Poštovní spořitelna, č.ú.: 196 155 978 / 0300

Myšlenka na založení této pacientské organizace začala zrát v roce 1997, proto se v názvu sdružení tato číslice ponechala po zaregistrování na MV ČR o rok později. V roce 2004 začala pracovat malá skupinka dobrovolníků Kapička v Kopřivnici na severní Moravě. Sdružení má své zaměstnance i dobrovolníky, většinou jsou to lidé s vlastní prožitou zkušeností s onkologickou nemocí a léčbou.

Naše poslání: pomoci lidem s onkologickým onemocněním, jejich rodinným příslušníkům či blízkým poskytováním praktických rad a informací. S empatií sdílet jejich nelehký zdravotní a životní osud a pomoci s návratem do plnohodnotného života.

Cíle: poskytování bezplatného sociálního a odborného poradenství a pomoc při prosazování práv a zájmů. V rámci činnosti zlepšovat kvalitu následné péče o onkologické pacienty a pomáhat nemocným při integraci zpět do společnosti. Šířit osvětu v rámci prevence rakoviny. Vychovávat ke zdravému životnímu stylu.

Realizace projektů by nebyla možná bez ochoty a pracovitosti dobrovolníků a členů, kteří se na aktivitách v roce 2019 podíleli.

Věřím, že aktivity Kapky 97 budou i v budoucnu pomáhat všem, kteří naši službu či pomoc potřebují.

Bc. Marcela Vörösová
předsedkyně sdružení

Činnost spolku Kapka 97 za rok 2019

 • Program onkologické prevence „ Nejde jen o prsa“ – od ledna 2019 do prosince 2019 na stř. školách v okrese Chomutov– paní Hana Štrosová dis. a Helena Vetýšková, podpořeno grantem Roche
 • 26.2. 2019 – Výroční členská schůze
 • 17.3. – 23.3.2019 – Rek. Pobyt Lázně Libverda
 • 9.4. 2019 – Kino – “Ženy v běhu”
 • 24.4.2019 – Výlet – Větruše a vodopády v Ústí nad Labem
 • 15.5.2019 – Květinový den – prodej kytiček
 • 12. – 15.6. 2019 – Účast 2 členek na Celosvětové konferenci žen s rakovinou prsu
 • 15.6. 2019 – Avon pochod
 • Červenec – Výlet – Františkovy Lázně
 • Srpen – Výlet lodí Ústí nad Labem
 • Září – Rekondiční pobyt Pálava
 • Seminář Edukace na školách
 • 8.11. 2019 Wellnes Stříbro – prodloužený víkend
 • 12.11. 2019 Kancelář Kapky – Fotostory aneb jak si udělat fotoknihu
 • 13. 12. 2019– Tradiční vánoční setkání v Cafe átriu
 • Každé třetí úterý setkání v Café átriu
 • Členky se po dohodě setkávají i mimo tento termín, oslavy narozenin, postřehy ze života a různé akce.

Další aktivity:

 • celoroční provoz centra dle provozních hodin
 • péče o nástěnku a výukové materiály na lůžkovém oddělení onkologie Chomutov
 • pravidelné setkávání členů 1x za měsíc
 • správa webových stránek
 • emailová komunikace a internetová poradna – odpovídání na dotazy, zapojení se do dotazníkových akcí
 • Zpravodaj pro členy Kapky 97

Veškerou pomoc, kterou nabízíme, poskytujeme zdarma.

 

Dlouhodobá spolupráce:

 • Město Chomutov
 • ROCHE
 • SPŠ a VOŠ Chomutov vstřícná spolupráce při realizaci Květinového dne
 • Portál Moje medicina
 • Alianze žen s rakovinou prsu
 • Onkologické odd. Krajské zdravotní a.s. Nemocnice Chomutov
 • AMA Most
 • Domeček Chomutov
 • Liga proti rakovině Praha

 

Zpráva o hospodaření 2019

Valná hromada členů, konaná dne 3.3 2020 byla seznámena s výsledky hospodaření organizace za rok 2019, revizní komise po kontrole dokladů neshledala závady.

Náklady

 • Energie + nájemné                                   34 197 ,- Kč
 • Účetní služby + ostatní služby               28 818 ,- Kč
 • Služby, internet, telefon                             7 787,- Kč
 • Mzdy a odvody                                          50 000,- Kč
 • Materiál, kancelář                                       3088,- Kč
 • Jiné náklady                                                  2029 ,-Kč

Celkem                                                           125 919,- Kč

 

Výnosy

 • Sponzoři
 • Roche s.r.o.                                                     47 520,- Kč
 • Vlastní činnost
 • Členské příspěvky                                            4 800,- Kč
 • LPR květinový den                                           9 972,- Kč
 • Aliance žen s rakovinou prsu                         4 000,- Kč
 • Státní a obecní dotace
 • Město Chomutov                                            60 000,- Kč
 • Dary                                                                    100,- Kč
 • Banka a ostatní výnosy                                    5,- Kč

Celkem                                                                126 397,- Kč

 

 

Děkujeme městu Chomutov za trvalou podporu naší práce.

Děkujeme všem dárcům a sponzorům, kteří činnost a projekty Kapky 97 podporují.

Sdružení KAPKA 97 si jako nezisková humanitární organizace nesmírněváží všech projevů přízně a je vděčna za každou dobře míněnoupřipomínku, radu a finanční či materiální příspěvek, jejichž souhrn vesvém důsledku znamená možnost dalšího rozvoje a zkvalitňování služebposkytovaných onkologickým pacientům a veřejnosti.

Zpravodaj prosinec 2017

3. 1. 2018 -

Download (PDF, 8.84MB)

Zpravodaj září 2017

24. 10. 2017 -

ZPRAV ODAJ

ZÁŘÍ 2017

Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, č. ú. 196155978 / 0300

Kapka 97, spolek onkologických pacientů a přátel, Kochova ul. 1185 (poliklinika)

430 01 Chomutov, tel: 477 477 291(v provozní dobu), 604 400 109, 725 530 909

IČ: 66112222, e-mail: info@kapka97.cz, www.kapka97.cz

Kapkový Zpravodaj – občasník

Zpravodaj spolku onkologických pacientů a přátel

Neprodejné, vydáváno pro vlastní potřeby organizace

_______________________________________________________________________________________

Motto: Dokážeme-li bez ptaní příjmout vše dobré,

co život přinese, naskytnou se nám nekonečné možnosti.

(Ralph Waldo Emerson)

___________________________________________________________________________________

Besedy o Prevenci rakoviny prsu na středních školách: nadále pokračujjí v těchto přednáškách. Je zájem především na Gymnáziích, ale i na jiných středních školách. Po promítnutí filmu o samovyšetření prsou, vypisují studenti malý dotazník a během té hodiny dostávají informace o prevenci, a léčbě. Mnozí se ptají i na průběh nemoci, a někteří student mají i zkušenost s touto nemocí v rodině.

Přednášky na školách – Program onkologické prevence – přednášky o prevenci rakoviny prsu, rakoviny varlat a nácvik samovyšetřování

Z projektu odstoupila Hanka Melicharová a Soňa Erdelyiová, hledáme nové zájemkyně o tuto zajímavou činnost. V současné době chodí přednášet pouze Hanka Štrosová. Potenciální zájemkyně bude proškolena a bude chodit s Hankou, aby viděla jak přednáška probíhá.

Školy o naše přednášky stojí, máme kvalitní materiál, film i prezentaci, získali jsme na tento projekt příspěvek od VZP a od firmy ROCHE. Zájemkyně mohou počítat s finanční odměnou.

Marcela Vörösová

Výlet do Hřenska.

Ráno v 7:07 jsme odjely vlakem do Ústí nad Labem a poté do Děčína. Asi po hodince jel autobus do Hřenska – soutěsky.

Po krátké svačince jsme se asi dva kilometry vydaly cestou k Edmundově soutěsce. Když jsme se nalodily, čekal nás krásný výhled a výklad. Po dalším asi kilometru chůze jsme došly na Divokou soutěsku a poté jsme opět asi kilometr vyšláply do kopce na Meznou – vesnička, ve které jsme si daly kávičku, pivečko a něco na zub. Po dvou hodinách jel autobus do Děčína, kde jsme nasedly zpět do Ústí a do Chomutova. Myslím, že se všem výlet líbil.

Rekondiční pobyt v Tatrách – “Dovolená jako tenkrát”

9.9. – 16.9.2017

Tento výlet jsme si naplánovali již v lednu a tak jsme si užívaly krásy Vysokých Tater.

V sobotu 9.9.2017 jsme brzy ráno, ve 4 hodiny odjeli do Prahy na hlavní nádraží. V 7:44 hodin nám odjížděl vlak Regiojet do Košic.

Ve vestibulu na nás čekali naši delegáti z hotelu Morava z Tatranské Lomnice. Jde o bývalou zotavovnu, ve které se natáčel film “ Anděl na horách”.

Nastupovali lidé ze všech koutů Čech a Moravy. Klidná cesta ubíhala a na hranici se Slovenskem jsme dostali na uvítanou přípitek borovičky s hudebním doprovodem, starých budovatelských písní a těch, které se hrávaly tenkrát.Na nádraží v Popradu, kde jsme vystupovali nás navedli k autobusům, které nás odvezli do Tatranské Lomnice, do hotelu Morava.

Před hotelem na nás čekal “uvítací výbor” v pionýrském stejnokroji.

Po bufetové večeři jsme měli přivítací schůzku a hned na druhý den naplánovaný výlet.

Neděle – ranní rozcvička za zvuku proletářských písní a po snídani odjezd na výlet Pienniny, kde nás naložili na tzv. pltě a vydali jsme se krásnou scenérií po soutoku Dunajce asi 10 km. Po vystoupení v Červenom Kláštore jsme měli gorolský oběd s živou hudbou Po večeři následoval seznamovací večírek, taneček a další typy na výlety.

Pondělí – po ranní rozcvičce a snídani, někteří absolvovali výlet do Popradu, kde jsme navštívili Termální koupaliště, pod širým nebem. Byl to krásný zážitek, ležet v teplé vodě, nad sebou nebe, okolo lesy a k tomu krásné počasí. Ostatní trávili čas dle svých představ.

Úterý – výlet na Špišský hrad, začalo pršet i přesto se vypravily skoro celé dva autobusy. Nejprve zastávka v Bazilice Svatého Jakuba.Výstup na hrad byl sice strmý, ale prohlídka stála za to, po třech hodinách jsme se vydali zpátky, pak volný program, večeře.

Středa – Samostatný výlet na Hrebienok. Po snídani jsme jeli vlakem do Starého Smokovce a pěšky na Hrebienok a k vodopádu SKOK. Cesta byla v přírodě, chodili jsme z kopce do kopce, po kamenech, i po dobré cestě, počasí nám opět přálo a bylo sluníčko. Na hotelu probíhala brigáda úklidu kolem hotelu a vařil se guláš. I naši členové se zůčastnili soutěže o nejlepší guláš a byli druzí. Také různé soutěžě, jako nošení vajec na lžíčce, střílení z luku apod.

Po večeři se promítaly fotografie ze tří dnů a film “Hříšný tanec”.

Čtvrtek – Výlet na Štrbské pleso. Ráno jsme odjeli vlakem do Starého Smokovce a přestoupili na vlak do Štrbského plesa. Cesta byla zajímavá, stoupala výš a výš, v některých místech musel vlak jet opravdu pomalu, až jsme dorazili na místo. Obešli jsme Pleso a lanovkou jsme vyjeli na Smolinec, kde jsme se občerstvili a sjeli lanovkou zpátky. Někteří se vydali na Popradské pleso. Bylo opět pěkné počasí, cesta vedla po kamenech mezi stromy a po skalách s krásnými výhledy do krajiny. Když jsme sestoupili na Popradské pleso, tak po krátkém odpočinku, jsme opět pěšky došli až na zastávku a vlakem se vrátili zpěz na hotel. Po večeři pak byl maškarní ples, představení masek a volná zábava.

Pátek – volný program, někteří odjeli společně na Štrbské pleso a my se vydali do Belanských jeskyní. Opět výšlap do kopce, ale prohlídka nám to vynahradila. Byla jsem poprvé v jeskyni a moc se mi to líbilo. Zbytek dne podle svých možností. Dnes slavnostní večeře, hovězí nudlová polévka, bramborový salát a řízek, jako moučník byl větrník. Po té rekapitulace pobytu a informace o odjezdu.

Sobota – v 8:15 odjezd na nádraží do Popradu a v 9: 15 hodin odjezd domů, opět Regiojetem. S malým zpožděním jsme přijeli do Prahy a v půl šesté vlakem do Chomutova. Všichni jsme zdárně a ve zdraví dojeli do svých domovů se spoustou zážitků, fotografií.

Dovolená, tak jak dříve trávili dovolené v ROH, budíček a rozcvička, výlety naplánované, výzdoba hotelu, různé připomínky minulého režimu apod. Za sebe můžu řící “Dovolená jako tenkrát”

Hanka Š.

Zapište si do kalendáře :

Turistický výlet: Říjen – Perštejn, Loket – Svatošské skály

Listopad – Divadlo Navenek v Kadani 16.11.2017

Dífčí válka”

– Výlet Drážďany- vlakem

Prosinec Předvánoční schůzka v Cafe Atriu

Milé Kapky a přátelé, blíží se 20 výročí naší činnosti. Jsme rádi, že jsme stale aktivní a že máme věrné příznivce, nejen v členských řadách, ale i stálé sponzory. V příštím roce bychom rádi uspořádali dva rekondiční pobyty. Můžete dávat typy na destinace. Zachovejte nám svou přízeň a rádi Vás uvítáme na setkáních v Admirálu, každé třetí úterý v měsíci.

Šikulky

Trvale probíhá jednou měsíčně tvůrčí dílnička dobrovolníků na lůžkové onkologii v nemocnici Chomutov. Pacienti jsou společným vyráběním malých drobností nadšeni. Odpolední hodinka věnovaná pacientům velmi spestří den při čekání na medikaci, vizitu, ozařování nebo chemoterapii. Děkuji tímto Helence Vetýškové a Mileně Peckové za jejich obětavost a invenci. Kdo by se chtěl přidat, bude vítán a zaškolen. Informace v Kapce.

V případě zájmu na kteroukoli akci volejte na 725530909 (p. Štrosová), nebo v provozních hodinách do kanceláře Kapky.

Webová poradna: www.kapka97.cz Na dotazy z oblasti onkologické prevence, diagnózy, léčby, rekonvalescence, psychologie, sociální práce či laické pomoci odpovídá tým odborníků.

Děkujeme za dotace, sponzorství a podporu:

Roche, s.r.o.

Statutární město Chomutov

KZ , a.s. – Nemocnice Chomutov

MUDr. Jiří Konvalinka

Pan Ladislav Drlý

Pan Jaroslav Komínek

Liga proti rakovině Praha

ESOZ Chomutov

Domeček Chomutov

Café Atrium

Aliance žen s rakovinou prsu

Naši dobrovolníci

Emriter v.o.s. Chomutov

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

________________________________________________________________________

  Za finanční dary, dotace i jakoukoli úlevu všem upřímně děkujeme!

Spolupráce v projektech: ESOZ Chomutov, SPŠ a VOŠ Chomutov, Liga proti rakovině Praha, Aliance žen s rakovinou prsu, Onkounie, členové ze sdružení Kapka 97 Kopřivnice (tel. 605 869 983)

Provozní doba kanceláře Kapky 97:

úterý 11 – 14

Zpravodaj březen 2017

30. 5. 2017 -

Download (PDF, 270KB)

Zpravodaj červen 2016

2. 6. 2016 -

ZPRAVODAJ 

       XV.ročník           Červen 2016

Untitled 3

Zpravodaj únor 2016

17. 3. 2016 -

ZPRAVODAJ 

       XV.ročník           Únor 2016

Untitled 2