Jednání v Ústí nad Labem

18. 3. 2009 -

Na konci března se sejdou neziskovky z celého Ústeckého kraje
V úterý 31. března se sejdou zástupci neziskových organizací poskytujících sociální služby v regionu Ústeckého kraje. Setkání připravuje Aliance neziskových poskytovatelů sociálních služeb jako odezvu na krizi v systému sociálních služeb. Cílem setkání je zmapování aktuální situace, informace o jednání s ministrem Nečasem a projednání návrhů pro sociální komisi Ústeckého kraje. Další informace si můžete vyžádat na info@aneposs.cz.