Krásné i smutné vzpomínání.

3. 11. 2008 -

[* /wp-content/uploads/2008/11/p2280075_vga.jpg 300x? <]

Psal se rok 1961. Na odborové rekreaci ve Zvíkovském podhradí se sešli do té doby neznámé dva manželské páry. Maruška a Jenda Landovi z Chomutova a Maruška a Miloš Jeřábkovi z Kopřivnice. Shodnost názorů, zájmu i věk přispěli ke sbližování a po celou dobu rekreace jsme společně drželi skvělou partu.

Stali se z nás přátelé a po skončení pobytu bylo loučení smutné. Zůstala krásné vzpomínky a naděje, že se opět někdy setkáme. Následovala výměna několika dopisů a fotografií a naše kontakty zakrátko vymizely i když jsme na Landovy nikdy nezapomněli.

Psal se rok 2001. Byl to osud nebo náhoda, že jsme se po 40 letech opět setkali. Bylo to na rekondičním pobytu v Hostačově a přispěla k tomu, bohužel, nemoc.

[* /wp-content/uploads/2008/11/p2280079_vga.jpg 300x? >]

Přesto ze setkání jsme měli velikou radost. Bylo na co vzpomínat a bylo o čem hovořit. Také na všech ostatních rekondicích jsme s Maruškou a Jendou společně trávili mnoho času a na další setkání s Landovými jsme se vždy moc těšili. O to bolestnější byla pro nás zpráva o smrti Marušky. Odešla vzácná žena, obětavá a srdečná, která přes své zdravotní potíže se uměla radovat ze života, rozdávat lásku nejenom své rodině, ale i ostatním blízkým. Bude nám moc chybět a v naších srdcích a vzpomínkách zůstane navždy.

Maruška a Miloš Jeřabkovi, Kopřivnice, říjen 2008