O Kapce

225674_165534010278471_1276814444_nKapka 97, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel

Založeno v roce 1998 pro potřeby pacientů a jejich blízké s onkologickým onemocněním v jakékoli fázi léčby. Od roku 2008 registovány dle zák. 108/2006 Sb. o sociálních službách u Ústeckého kraje dvě sociální služby :

  1.   odborné sociální poradenství
  2.   aktivizace zdravotně postižených a seniorů

Poslání:

pomoci lidem s onkologickým onemocněním, jejich rodinným příslišníkům či blízkým,poskytováním praktických rad a informací. S empatií sdílet jejich nelehký zdravotní a životní osud a pomoci s návratem do plnohodnotného života.

Cíl sociálních služeb:

poskytování bezplatného sociálního a odborného poradenství a pomoc při prosazování práv a zájmů.
V rámci činnosti zlepšovat kvalitu následné péče o onkologické pacienty a pomáhat nemocným při integraci zpět do společnosti.

Principy, podle kterých se řídíme:

  • Respektujeme vlastní vůli a volbu uživatele
  • Respektujeme soukromí a důvěrnost sdělení
  • Dodržujeme zásadu mlčelivosti
  • Uplatňujeme zodpovědný a etický přístup k uživatelům
  • Chápeme onkologické onemocnění komplexně a dle toho poskytujeme praktické pomoci pacientům
  • Usilujeme o aktivního stáří uživatelů našich služeb a snažíme se zabránit jejich sociální izolaci

Cílové skupiny:

Ženy a muži od 18 let po prodělaném onkologickém onemocnění bez specifikace nádorového typu, jejich příbuzní a osoby blízké.

 

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem   a   Městem Chomutov

podporil_UK_logo_vodorovne_SEDE_CMYK