Projekt preventivní edukace o rakovině prsu pokračuje.

31. 3. 2008 -

logo-sd_pomahame_v.gifLetos jsme získali významného partnera na podporu edukačních přednášek pro mladé posluchačky a posluchače o rakovině prsu a tím jsou – Severočeské doly, a.s. S jejich finančním příspěvkem můžeme v přednáškách pokračovat a zkvalitnit jejich průběh a tím i dopad do povědomí mladých slečen a chlapců. Rakovina prsu je onemocnění zákeřné, a v důsledku se týká ženy i jejího partnera, proto vítáme zájem i mladých mužů.
Besedy uskutečňujeme na středních školách a učilištích chomutovského regionu od roku 2002, v tomto projektu velice úzce spolupracujeme se Střední zdravotnickou školou v Chomutově.

Valná hromada v roce 2008

31. 3. 2008 -

Sešlo se 44 členů, na dvouhodinovém setkání každoroční Valné hromady, neboli výroční schůzky.
Kromě projednání a schválení činností na rok 2008, byly i zhodnoceny činnosti za rok 2007.
Vyslovilo se poděkování spolupracujícím subjektům, dobrovolníkům a hlavně sponzorům, kteří finančně podporují naší činnost.
Byl zvolen výbor, předseda, místopředseda,a revizní komise.
Ve funkci předsedkyně jednomyslně zůstává paní Marcela Vörösová, Bc.

Přejeme krásné sluníčkové dny a veselé velikonoce!

14. 3. 2008 -

velikonoce-kapka-zm.jpg

Známe šestici nejlepších dobrovolníků za rok 2007

2. 3. 2008 -

TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 29. 2. 2008

Hejtman Ústeckého kraje ocenil jejich významnou práci

Dana Patočková a Marie Landová z Chomutova, Margareta Jaglová a Milan Machalický z Ústí nad Labem, Margit Veselská Litoměřic a Luděk Steklý z Lovosic – to jsou jména osobností, jimž tleskala zcela zaplněná obřadní síň v ústecké Churchillově ulici ve čtvrtek 28. února večer.

Cena hejtmana Ústeckého kraje pro dobrovolníky Křesadlo

27. 1. 2008 -

Na konci února 2008 bude již pošesté udělena šesti vybraným dobrovolníkům Ústeckého kraje. Záštitu nad tímto ceremoniálem opět převzal hejtman Ústeckého kraje Ing. Jiří Šulc a primátor Stratutárního města Ústí nad Labem Mgr. Jan Kubata.

Změny STANOV sdružení Kapka 97 , o.s.

27. 1. 2008 -

Na Výroční schůzce členů sdružení 18.3.2008 seznámí organizační výbor své členy o některých změnách ve znění stávajících stanov. Změny byly projednány a odsouhlaseny členy výboru na schůzce 5.12.2007. Úprava stanov v novém znění odpovídá požadavkům nařízení Ministerstva vnitra ČR o přesném názvu sdružení a obsahem přesněji vystihuje cíle naší organizace.
O novou registraci stanov požádáme MV ČR po odsouhlasení znění ihned po Výroční schůzce.
Soňa Erd.

Do nového roku

9. 12. 2007 -

Krásné a šťastné Vánoce, pevné zdraví a mnoho úspěchů v pracovním či osobním životě všem Vám, přátelům, kamarádům a sympatizantům přeje Kapka 97.
=========================================

Očima pacientky

7. 12. 2007 -

Rekondiční pobyt v sanatoriu Paracelsus.
==============================
Toto sanatorium se nachází v blízkosti města Litvínova v severočeském kraji. Prostředí na tomto pobytu bylo velmi příjemné. Samostatné dvoulůžkové pokoje byly i s příslušenstvím, velmi vkusně uspořádány. Pobyt jsme absolvovali 14.-19.10.2007.
V odpoledních hodinách byly pro zájemce léčebné procedury , odpoledne samostatné vycházky do okolí sanatoria.
Počasí nám přálo i přes kopcovitou polohu Meziboří byly tyto vycházky příjemné. Unavení jsme končili pravidelně v cukrárně na dobrém zákusku a kávě.
Jedině s čím jsme nebyli spokojeni byla jednotvárná strava.
Rovněž naše večerní schůzky byly zábavné. každý z účastněných , podle svých zkušeností vyprávěl o svých zážitcích ze života a Vendulka přispěla k dobré náladě svými vtipy.
Po celou dobu našeho pobytu bylo velmi slušné počasí, jen při odjezdu se zhoršilo a tak se nám i lehce odjíždělo.
Marie Landová