ZPRAVODAJ Červen 2017

24. 10. 2017 -

ZPRAV ODAJ

Červen 2017

Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, č. ú. 196155978 / 0300

Kapka 97, spolek onkologických pacientů a přátel, Kochova ul. 1185 (poliklinika)

430 01 Chomutov, tel: 477 477 291(v provozní dobu), 731 819 580, 604 400 109, 725 530 909

IČ: 66112222, e-mail: info@kapka97.cz, www.kapka97.cz

Kapkový Zpravodaj – občasník

Zpravodaj spolku onkologických pacientů a přátel

Neprodejné, vydáváno pro vlastní potřeby organizace

_______________________________________________________________________________________

Motto: Život je boj, láska je hřích, proto si pamatuj, že vyhraje smích… ___________________________________________________________

Nadále probíhají besedy o Prevenci rakoviny prsu na středních školách.

Studenti si vyslechnou informace o prevenci této nemoci, poté shlédnou krátký film o technice samovyšetřování, vyplní krátké dotazníky, a formou diskuse se dovědí příběh o léčbě a mohou si vyzkoušet najít na modelu prsou novotvary, které tam nepatři. Studenti se zapojují, i když někteří jsou ostýchaví, přesto po vzoru spolužáků se osmělí. Setkávám se i s případy, kdy u některých studentů jsou zkušenosti s touto nemocí v rodině.

Šikulky

Trvale probíhá jednou měsíčně tvůrčí dílnička dobrovolníků na lůžkové onkologii v nemocnici Chomutov. Pacienti jsou společným vyráběním malých drobností nadšeni. Odpolední hodinka věnovaná pacientům velmi spestří den při čekání na medikaci, vizitu, ozařování nebo chemoterapii. Děkuji tímto Helence Vetýškové a Mileně Peckové za jejich obětavost a invenci. Kdo by se chtěl přidat, bude vítán a zaškolen. Informace v Kapce.

19.4.2017 se konala Výroční členská schůze v “Domečku” v Chomutově.

V programu byly rekondiční pobyty, finanční situace, aktivity našeho spolku. Přijali jsme rezignaci paní S. Erdelyiové na post místopředsedkyně.

Milá Soňo, moc ti děkujeme za dosavadní práci, za krásné rekondice, za vše co jsi pro Kapku udělala. Přejeme ti hodně životního štěstí, hlavně zdraví. Zachovej nám svoji přízeň.” Děkujeme.

Květinový den Ligy proti rakovině

Jako každý rok jsme se zůčastnili prodeje kytiček. Zúčastnili se studenti středních škol, naše členky, dobrovolníci a také Kapička z Kopřivnice a paní Ing. Zátková z Karlových Varů. Sbírka byla úspěšná. Setkala jsem se i s nepochopením, dokonce se jedna oslovená obrátila ke mně zády, nebylo to moc příjemné, ale většina oslovených si vzala a i přidala nějakou korunu na víc. Příští rok se také zůčastníme, myslím, že tato akce má smysl, je potřeba informovat ostatní.

Mini golf – 20.6.2017 – Kamencové jezero

Již po několikáte jsme se zůčastnili malého turnaje v Mini golfu. Zvládly jsme na několik pokusů všechny jamky a užily si spoustu legrace, když nám padaly míčky mimo. Není to vůbec lehké, ale nic nás neodradilo.

Výlet na Ještěd – 23.6. – 25.6.2017

V pátek jsme se vydaly na výlet do Liberce. Vlakem z Chomutova do Ústí nad Lamen a přestup do Liberce. Cesta nám uběhla v poklidu a na nádraží na nás čekal Tomáš Černý, syn paní majitelky ubytovny Albena, kde jsme byly ubytovány. Druhý den po snídani jsme vyrazily do Horního Hanychova, a lanovkou na rozhlednu Ještěd.Nafotily jsme si pár záběrů, nakoupily suveníry a jedna skupina se svezla zpět lanovkou a druhá se vydala pěšky. Ti co přijely do Liberce pokračovaly do Botanické zahrady a druzí pěšky do vsi Novina a dále do Kryštofova Údolí, kde jsme viděly malý orloj a Dům keramiky. Po té odjely z nádraží Kryštofovo údolí zpět do Liberce. Sešly jsme se všichni na ubytovně a večer na zahradě probíraly zážitky a těšily se zpět domů. Ráno v neděli jsme se rozjely do svých domovů opět vlakem do Ústí nad Labem a dále do Chomutova.

Poděkování patří panu Tomášovi Černému, který byl velmi ochotný. Výlet se líbil, počasí přálo a těšíme se na další.

Třetí úterý v měsíci – členské schůzky v Admirálu (Bezručova ul.), od 14,00hod

Co nás čeká:

Rekondiční pobyt : Doksy od 17.7.2017 – 24.7.2017

Tatranská Lomnica – 9.9.2017 – 16.9.2017

Turistický výlet: Srpen – Lodní výlet

Září – Boží Dar

Říjen – Loket – Svatošské skály

V případě zájmu na kteroukoli akci volejte na 725530909 (p. Štrosová), nebo provozních hodinách do kanceláře Kapky.

Webová poradna: www.kapka97.cz Na dotazy z oblasti onkologické prevence, diagnózy, léčby, rekonvalescence, psychologie, sociální práce či laické pomoci odpovídá tým odborníků.

 

Děkujeme za dotace, sponzorství a podporu:

Roche, s.r.o. Statutární město Chomutov
KZ , a.s. – Nemocnice Chomutov MUDr. Jiří Konvalinka
Pan Ladislav Drlý

Pan Jaroslav Komínek

Liga proti rakovině Praha

ESOZ Chomutov

Domeček Chomutov

Café Atrium

Aliance žen s rakovinou prsu

Naši dobrovolníci

Emriter v.o.s. Chomutov

__________________________________________________________________________

Za finanční dary, dotace i jakoukoli úlevu všem upřímně děkujeme!

Spolupráce v projektech: ESOZ Chomutov, SPŠ a VOŠ Chomutov, Liga proti rakovině Praha, Aliance žen s rakovinou prsu, Onkounie, členové ze sdružení Kapka 97 Kopřivnice (tel. 605 869 983)

Provozní doba kanceláře Kapky 97:

úterý 11 – 14

Kontakty na titulní straně Zpravodaje.

Nejde jen o prsa

6. 6. 2017 -

V roce 2016 jsme v projektu NEJDE JEN O PRSA oslovili v 16 besedách 333 studentů středních škol v chomutovském okrese. Informujeme studenty o zdravém životním stylu a prevenci rakoviny. Učíme je samovyšetřování prsů a varlat. Přednášky provádějí členky našeho sdružení, které mají vlastní zkušenost s onkologickým onemocněním a právě tuto zkušenost jsou schopny studentům zprostředkovat. Jsou však také zárověň odborně proškolené, MUDr. Mirkou Skovajsovou, která je naší přední odbornicí na diagnostiku rakoviny prsu.

Zdraví je do jisté míry v rukou každého z nás…….snažme se pro něj něco udělat.

Projekt byl v roce 2016 podpořen městem Chomutov, VZP české republiky a Aliancí žen s rakovinou prsu.

Zpravodaj březen 2017

30. 5. 2017 -

Download (PDF, 270KB)

Minigolf

24. 5. 2017 -

V úterý 20.6. v 15.00 se sejdeme na kamencovém jezeře u minigolfu. Všechny vás srdečně zveme na setkání členů a přátel Kapky 97.

 

 

Počítačový kurz “Informovaný pacient”

23. 8. 2016 -

Aktualizace:

I. část kurzu začíná 17.9.2016  od 9:00

Kontakt: Soňa Erdélyiová (739 640 902).

___________________________

V září Kapka 97 organizuje POČÍTAČOVÝ KURZ s názvem “Informovaný pacient”. Naším cílem je naučit onkologické pacienty a seniory vyhledávat informace o prevenci a léčbě rakoviny na internetu.
Zájemci prosím volejte, pište nebo nás navštivte osobně. Budeme se moc těšit. Nezapomeňte se včas přihlásit

 

 

roche-logo-8ef12c791e-seeklogo-com

logo_mesta
logo_mesta

Zpravodaj červen 2016

2. 6. 2016 -

ZPRAVODAJ 

       XV.ročník           Červen 2016

Untitled 3

Zpravodaj únor 2016

17. 3. 2016 -

ZPRAVODAJ 

       XV.ročník           Únor 2016

Untitled 2

Kdy a jak do lázní?

17. 3. 2016 -

Lázeňská léčba jako nezbytná součást potřebné zdravotní péče je hrazena buď plně (komplexní lázeňská péče – KLP), nebo částečně (příspěvková lázeňská péče – PLP) zdravotní pojišťovnou.
6. ledna 2015 vstoupila v platnost novela zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění, jehož součástí je také novelizovaný indikační seznam pro lázeňskou péči.

Kdy a jak do lázní_1

Kdy a jak do lázní_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Praktický lékař vystaví návrh na lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou dle doporučení odborného lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. Zároveň navrhne typ lázeňské péče (komplexní, nebo příspěvková) a místo vhodné pro léčbu daného onemocnění (indikace).

2. Komplexní, nebo příspěvkovou lázeňskou péči schválí revizní lékař zdravotní pojišťovny.

3. V případě komplexní lázeňské péče odešle zdravotní pojišťovna schválený návrh přímo lázním, které pacienta předvolají k nástupu. KLP čerpá pacient v době pracovní neschopnosti. Zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu, celodenní stravování a ubytování.

4. Schválený návrh na příspěvkovou lázeňskou péči je odeslán do lázní prostřednictvím zdravotní pojišťovny nebo pacienta. V případě příspěvkové lázeňské péče přispívá zdravotní pojišťovna na léčebnou část celkové ceny lázeňského pobytu. Ubytování a stravování si léčený hradí sám a během pobytu není v pracovní neschopnosti. Pobyt – neboli lázeňskou lůžkovou péči- může dle platné legislativy poskytnut výhradně registrované zdravotnické zařízení lůžkové péče. Pobyt není možné rozdělit na dílčí části, léčebnou zajistit ve zdravotnickém zařízení a ubytovat se mimo zdravotnické zařízení nebo na léčbu docházet z domova. V takovém případě už by se jednalo o péči ambulantní, a to za přímou úhradu nebo na náklady pojištění v případě objednání této péče žádankou typu FT nebo K. Vyjádření Svazu zdravotních pojišťoven k tomuto tématu naleznete zde, vyjádření VZP pak zde.

5. Neschválí-li zdravotní pojišťovna komplexní ani příspěvkovou lázeňskou péči, může klient absolvovat pobyt v lázních jako samoplátce.