Rekondiční pobyt 2015

21. 5. 2015 -

Untitled 2

Volná místa!

Výroční zpráva 2014

21. 5. 2015 -

Výroční zpráva
2014

Statutární zástupce:

Bc.Vörösová Marcela – předsedkyně sdružení

Výbor sdružení:

Melicharová Hanka – místopředsedkyně
Erdélyiová Soňa – členka, administrativa
Pecková Milena – členka
Hladíková Gizela – členka

Dozorčí výbor:

Zpravodaj červen 2015

21. 5. 2015 -

Untitled 3

ZPRAVODAJ KAPKA 97

XIV.ročník                                                                                                                          Červen 2015
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, č. ú. 196155978 / 0300
Kapka 97, spolek onkologických pacientů a přátel, Kochova ul. 1185 (poliklinika)
430 01 Chomutov, tel: 474 62 10 10, 731 819 580, 604 400 109, 737 471 601
IČ: 66112222, e-mail: info@kapka97.cz, www.kapka97.cz
Kapkový Zpravodaj – občasník
Zpravodaj spolku onkologických pacientů a přátel
Neprodejné, vydáváno pro vlastní potřeby organizace
__________________________________________________
„Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek.“   Marcus Aurelius Antonius

Videa ze semináře Moderní přístupy v léčbě rakoviny prsu

9. 4. 2015 -

Na webových stránkách MOJE MEDICÍNA se můžete podívat na záznamy ze semináře Moderní přístupy v léčbě rakoviny prsu, které naše sdružení uspořádalo. Najdete tam mnoho zajímavého nejen z oblasti léčby rakoviny prsu, ale i zkušenosti a příběhy nemocných, kteří prošli léčbou.
CIMG1573

25. září se koná seminář Moderní přístupy v léčbě rakoviny prsu

18. 9. 2014 -

seminar_1_new

Práva pacientů ČR

14. 8. 2014 -

Práva pacientů ČR

  • Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými pracovníky.
  • Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož i možnost denně se stýkat se členy své rodiny či s přáteli. Omezení takovéhoto způsobu (tzv. kontinuálních) návštěv může být provedeno pouze ze závažných důvodů.

Máte problém s lékařem? Obraťte se na svého ombudsmana!

14. 8. 2014 -

Klienti a pacienti nemocnic Krajské zdravotní se mohou nově obracet na pacientského ombudsmana.

Posláním pacientského ombudsmana, který se nově bude věnovat podnětům klientů a pacientů nemocnic Krajské zdravotní, a. s., je přispět jednak k lepší kvalitě zdravotnických služeb a poskytované zdravotní péče, ale také ke zlepšení vztahů mezi pacienty a zdravotníky. Ustavením pozice pacientského ombudsmana dochází k úplně novému způsobu a přístupu k vyřizování podnětů klientů a pacientů v pěti nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. Smyslem je přispět k vytvoření funkčního systému vyřizování těchto podnětů, se zvýšeným důrazem na zlepšení komunikace mezi zdravotníky a jejich pacienty, ale i ostatními, nezdravotnickými profesemi, zajišťujícími služby klientům nemocnic.

Zpravodaj Srpen 2014

17. 7. 2014 -

Download (DOC, 2.74MB)