Valná hromada v roce 2008

31. 3. 2008 -

Sešlo se 44 členů, na dvouhodinovém setkání každoroční Valné hromady, neboli výroční schůzky.
Kromě projednání a schválení činností na rok 2008, byly i zhodnoceny činnosti za rok 2007.
Vyslovilo se poděkování spolupracujícím subjektům, dobrovolníkům a hlavně sponzorům, kteří finančně podporují naší činnost.
Byl zvolen výbor, předseda, místopředseda,a revizní komise.
Ve funkci předsedkyně jednomyslně zůstává paní Marcela Vörösová, Bc.

Spolupracující subjekty : SZŠ Chomutov, ALIANCE Praha, Portus Teplice, LPR Praha, Onkologie Chomutov, Radiodiagnostika Chomutov, Město Chomutov, Mimiklub Mirka Futterová, Ing.Pavel Kosina,

Akce a činnosti :
Provoz denního centra Kapka 97 a kontakty na onkologickém lůžkovém odd
PEER + Udělej to pro sebe (celostátní iniciativa)
Dokážeš to také – Bořeň
Květinový den
Spolupráce a kontakty s jinými onkologickými kluby
Přístrojové lymfodrenáže v Kapce
Beseda s lékařem pro klienty a veřejnost
Rekondiční pobyty
Podpora plaveckých aktivit členů
Cvičení
Společný zájezd do divadla v Mostě
Členské schůzky
Výborové schůzky
Účast na vzdělávacích seminářích
Kapkový Zpravodaj
Webové stránky www.kapka97.cz
Počet kontaktů osobních, telefonických, písemných a e-mailových : více než 1400

Další akce:
Růžový autobus

Počet členů : 113