VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

13. 4. 2020 -

Výroční zpráva

2019

Statutární zástupce: Bc.Vörösová Marcela – předsedkyně sdružení

Výbor sdružení: Hana Štrosová DiS.

Jana Barcová

Hladíková Gizela

Dozorčí výbor: Ing. Zátková Zuzana

Farkašová Olga

Vetýšková Helena

Odborná garance: prim. MUDr. Martina Chodacká

Registrováno jako: Občanské sdružení, dne 27. 2. 1998 MV ČR

Název: KAPKA 97, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel

Adresa: Kochova 1185, Poliklinika, 430 01 Chomutov

Tel.: 477 477 291, 604 400 109

E-mail: info@ kapka97.cz

Web: www.kapka97.cz

IČ: 66112222

Bankovní spojení: ČSOB Poštovní spořitelna, č.ú.: 196 155 978 / 0300

Myšlenka na založení této pacientské organizace začala zrát v roce 1997, proto se v názvu sdružení tato číslice ponechala po zaregistrování na MV ČR o rok později. V roce 2004 začala pracovat malá skupinka dobrovolníků Kapička v Kopřivnici na severní Moravě. Sdružení má své zaměstnance i dobrovolníky, většinou jsou to lidé s vlastní prožitou zkušeností s onkologickou nemocí a léčbou.

Naše poslání: pomoci lidem s onkologickým onemocněním, jejich rodinným příslušníkům či blízkým poskytováním praktických rad a informací. S empatií sdílet jejich nelehký zdravotní a životní osud a pomoci s návratem do plnohodnotného života.

Cíle: poskytování bezplatného sociálního a odborného poradenství a pomoc při prosazování práv a zájmů. V rámci činnosti zlepšovat kvalitu následné péče o onkologické pacienty a pomáhat nemocným při integraci zpět do společnosti. Šířit osvětu v rámci prevence rakoviny. Vychovávat ke zdravému životnímu stylu.

Realizace projektů by nebyla možná bez ochoty a pracovitosti dobrovolníků a členů, kteří se na aktivitách v roce 2019 podíleli.

Věřím, že aktivity Kapky 97 budou i v budoucnu pomáhat všem, kteří naši službu či pomoc potřebují.

Bc. Marcela Vörösová
předsedkyně sdružení

Činnost spolku Kapka 97 za rok 2019

 • Program onkologické prevence „ Nejde jen o prsa“ – od ledna 2019 do prosince 2019 na stř. školách v okrese Chomutov– paní Hana Štrosová dis. a Helena Vetýšková, podpořeno grantem Roche
 • 26.2. 2019 – Výroční členská schůze
 • 17.3. – 23.3.2019 – Rek. Pobyt Lázně Libverda
 • 9.4. 2019 – Kino – “Ženy v běhu”
 • 24.4.2019 – Výlet – Větruše a vodopády v Ústí nad Labem
 • 15.5.2019 – Květinový den – prodej kytiček
 • 12. – 15.6. 2019 – Účast 2 členek na Celosvětové konferenci žen s rakovinou prsu
 • 15.6. 2019 – Avon pochod
 • Červenec – Výlet – Františkovy Lázně
 • Srpen – Výlet lodí Ústí nad Labem
 • Září – Rekondiční pobyt Pálava
 • Seminář Edukace na školách
 • 8.11. 2019 Wellnes Stříbro – prodloužený víkend
 • 12.11. 2019 Kancelář Kapky – Fotostory aneb jak si udělat fotoknihu
 • 13. 12. 2019– Tradiční vánoční setkání v Cafe átriu
 • Každé třetí úterý setkání v Café átriu
 • Členky se po dohodě setkávají i mimo tento termín, oslavy narozenin, postřehy ze života a různé akce.

Další aktivity:

 • celoroční provoz centra dle provozních hodin
 • péče o nástěnku a výukové materiály na lůžkovém oddělení onkologie Chomutov
 • pravidelné setkávání členů 1x za měsíc
 • správa webových stránek
 • emailová komunikace a internetová poradna – odpovídání na dotazy, zapojení se do dotazníkových akcí
 • Zpravodaj pro členy Kapky 97

Veškerou pomoc, kterou nabízíme, poskytujeme zdarma.

 

Dlouhodobá spolupráce:

 • Město Chomutov
 • ROCHE
 • SPŠ a VOŠ Chomutov vstřícná spolupráce při realizaci Květinového dne
 • Portál Moje medicina
 • Alianze žen s rakovinou prsu
 • Onkologické odd. Krajské zdravotní a.s. Nemocnice Chomutov
 • AMA Most
 • Domeček Chomutov
 • Liga proti rakovině Praha

 

Zpráva o hospodaření 2019

Valná hromada členů, konaná dne 3.3 2020 byla seznámena s výsledky hospodaření organizace za rok 2019, revizní komise po kontrole dokladů neshledala závady.

Náklady

 • Energie + nájemné                                   34 197 ,- Kč
 • Účetní služby + ostatní služby               28 818 ,- Kč
 • Služby, internet, telefon                             7 787,- Kč
 • Mzdy a odvody                                          50 000,- Kč
 • Materiál, kancelář                                       3088,- Kč
 • Jiné náklady                                                  2029 ,-Kč

Celkem                                                           125 919,- Kč

 

Výnosy

 • Sponzoři
 • Roche s.r.o.                                                     47 520,- Kč
 • Vlastní činnost
 • Členské příspěvky                                            4 800,- Kč
 • LPR květinový den                                           9 972,- Kč
 • Aliance žen s rakovinou prsu                         4 000,- Kč
 • Státní a obecní dotace
 • Město Chomutov                                            60 000,- Kč
 • Dary                                                                    100,- Kč
 • Banka a ostatní výnosy                                    5,- Kč

Celkem                                                                126 397,- Kč

 

 

Děkujeme městu Chomutov za trvalou podporu naší práce.

Děkujeme všem dárcům a sponzorům, kteří činnost a projekty Kapky 97 podporují.

Sdružení KAPKA 97 si jako nezisková humanitární organizace nesmírněváží všech projevů přízně a je vděčna za každou dobře míněnoupřipomínku, radu a finanční či materiální příspěvek, jejichž souhrn vesvém důsledku znamená možnost dalšího rozvoje a zkvalitňování služebposkytovaných onkologickým pacientům a veřejnosti.