Změny STANOV sdružení Kapka 97 , o.s.

27. 1. 2008 -

Na Výroční schůzce členů sdružení 18.3.2008 seznámí organizační výbor své členy o některých změnách ve znění stávajících stanov. Změny byly projednány a odsouhlaseny členy výboru na schůzce 5.12.2007. Úprava stanov v novém znění odpovídá požadavkům nařízení Ministerstva vnitra ČR o přesném názvu sdružení a obsahem přesněji vystihuje cíle naší organizace.
O novou registraci stanov požádáme MV ČR po odsouhlasení znění ihned po Výroční schůzce.
Soňa Erd.