Známe šestici nejlepších dobrovolníků za rok 2007

2. 3. 2008 -

TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 29. 2. 2008

Hejtman Ústeckého kraje ocenil jejich významnou práci

Dana Patočková a Marie Landová z Chomutova, Margareta Jaglová a Milan Machalický z Ústí nad Labem, Margit Veselská Litoměřic a Luděk Steklý z Lovosic – to jsou jména osobností, jimž tleskala zcela zaplněná obřadní síň v ústecké Churchillově ulici ve čtvrtek 28. února večer. Šest dobrovolníků Ústeckého kraje obdrželo morální ocenění Křesadlo za nezištnou a obětavou práci pro druhé v uplynulém roce. Mezi čestnými hosty nechyběl ani hejtman Jiří Šulc se svým náměstkem a zástupcem Radkem Vonkou. Nejvyšší představitel kraje už pošesté převzal nad Křesadlem záštitu. „Když jsme rozechvělí před šesti lety v těchto prostorách začínali, bylo tu s námi pár stejně rozechvělých lidí. Dnes si tady hosté a jejich doprovod ani nemá kam sednout. Dobrovolnické centrum se má čím pochlubit a je za ním vidět spousta záslužné práce. Podobně jako ti, kteří převezmou Křesadlo a vyslechnou si slova díků, zaslouží celý kolektiv obdiv a pochvalu. Umí pro dobrovolnictví nadchnout druhé a taková práce přináší, jak je vidět i ovoce. Počty dobrovolníků v našem kraji totiž narůstají. V současnosti jich je celkem 816, když za loňský rok přibylo 109 nových členů. To je fakt, který se příjemně poslouchá,“ řekl hejtman. Poděkoval všem a zejména těm, kteří si čtvrteční večer přišli převzít Křesadlo 2007. „Vím, že dobrovolníci většinou neprahnou po metálech, diplomech a veřejné prezentaci. Jsou to skromní nadšenci, kteří umí podat pomocnou ruku a berou to jako samozřejmost. Přijměte moje osobní poděkování za váš životní postoj a přidávám víru, že náš kraj bude mít rok od roku takových obětavých lidí více,“ uzavřel své vystoupení krajský politik

Byl také prvním z hostů, kterému se dostala čest aby předal prestižní cenu. Z jeho rukou Křesadlo, květiny a osobní dar převzala Dana Patočková Chomutova. Noví majitelé Křesadla 2007, jak na slavnostním udílení zaznělo, pomáhají onkologickým pacientům, pracují s postiženými dětmi, vypomáhají v hospici nebo zrakově postiženým sportovcům. A byl to také hejtman, který uzavřel oficiální část slavnostního ceremoniálu, když poděkoval Lence Černé, ředitelce ústeckého Dobrovolnického centra za spolupráci, kterou Ústecký kraj s dobrovolníky má. Také ona dostala od Jiřího Šulce nádhernou kytici květů.

šestice oceněných