Zpravodaj červen 2015

21. 5. 2015 -

Untitled 3

ZPRAVODAJ KAPKA 97

XIV.ročník                                                                                                                          Červen 2015
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, č. ú. 196155978 / 0300
Kapka 97, spolek onkologických pacientů a přátel, Kochova ul. 1185 (poliklinika)
430 01 Chomutov, tel: 474 62 10 10, 731 819 580, 604 400 109, 737 471 601
IČ: 66112222, e-mail: info@kapka97.cz, www.kapka97.cz
Kapkový Zpravodaj – občasník
Zpravodaj spolku onkologických pacientů a přátel
Neprodejné, vydáváno pro vlastní potřeby organizace
__________________________________________________
„Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek.“   Marcus Aurelius Antonius

Dne 6.3. 2015 jsme se s naší novou sociální pracovnicí zůčastnili semináře “Den Aliance žen v Masarykově onkologickém ústavu” . Jeho hlavním tématem byla komunikace.
Pan profesor Žaloudík měl zajímavou přednášku o historii a založení Masarykova onkologického ústavu, který je dnes unikátním zařízením v ČR. Soustřeďuje totiž veškeré diagnostické i léčebné ambulance a lůžková zařízení v jedné budově a to na vysoké úrovni. Základem veškeré péče je osobní přístup k pacientovi, který se bohužel v mnoha zdravotnických zařízení dnes ztrácí.
Dále měla přednášku MUDr. Skovajsová, která je zakladatelkou mammmologického screeningu v České republice. Mluvila hlavně o tom, proč ženy nevyužívají v dostatečné míře možnost mammografického vyšetření hrazeného zdravotními pojišťovnami. V této souvislosti jsem si uvědomila, jak důležité jsou naše přednášky na školách a dalších institucích o samovyšetřování prsů. Je to na nás děvčata a všem které pomáhají velký dík.
Dále přednášela MUDr. Foretová o dědičném riziku rakoviny prsu a možnosti genetických vyšetření. Celý blok zakončila PhDr. Romaňáková o očekáváních pacientů od zdravotníků.
Je dobré znát úroveň zdravotnických zařízeních v jiných městech abychom věděli jaké mohou být naše požadavky a nároky.
Marcela Vörösová

Lázně Karlova studánka v Jeseníkách.
Jsem onkologickou pacientkou – rakovina prsu. Po chemoterapiích, operaci a ozařování jsem nyní na hormonální léčbě. Lékařem mi byla předepsána lázeňská péče a já jsem si vybrala Karlovu studánku, vřele doporučuji. Od 10.3. – 7.4.2015 jsem byla na lázeňském pobytu v těchto lázních. Jsou malé, ale hezké. Pár domků, pošta, ochody, restaurace a sjezdovka. Moc se mi tam líbilo, vstřícný personál, výborná kuchyně. Celý březen pod sněhem, ale zima nebyla. Jsou zde lázeňské stezky, tak se můžete vydat na různé výlety a určitě na Praděd.

Untitled 1Untitled 2

Dům Libuše                                                           Slezský dům

Karlova studánka má i svou historii.Lázně založil nejmladší syn Marie Terezie, a to Maxmilián II František v roce 1780. Pramenů je zde 8 a po rozboru zdejší vody a v kyselkách byl zjištěn značný obsah minerálních látek. Byly postavené dřevěné domky ve kterých se začalo koupelemi ve dřevěných vanách. Pro věhlas blahodárné síly těchto pramenů se začaly stavět lázeňské domy. Léčí se zde pacienti s onemocněním dýchacích, s cévními nemocemi, stavy po nemocech onkologických a doprovodné pohybové nemoci – kloubní a páteřní potíže.

Hanka Štrosová

Výlet do Karlových varů
Týden před koncem dubna Kapka 97 realizovala výlet vlakem do Karkových Varů. Zúčastnilo se dvanáct lidí . První zastávka ve Varech byla exkurze do Becherovky – do muzea a do repliky výroby unikátního nápoje. Dozvěděli jsme se, že výroba byla v roce 2010 přemístěna do nového provozu vystavěného na okraji Karlových Varů a v centru města, že zůstalo právě muzeum a exkurzivní ochutnávky. Procházkou k vřídlu jsme se přemístili do hlavní turistické zóny města, vydařilo se i počasí, svítilo sluníčko, po cestě kolem hotelu Thermal nás zastavili moderátoři rádia Frekvence 1 a my měli možnost pozdravit všechny posluchače na příjmu přímo do rádia. Vyjeli jsme lanovkou na rozhlednu Diana , ochutnali karlovarské teplé oplatky, viděli filmaře zrovna při práci na nějakém historickém filmu na hlavní kolonádě a prohlédli si všemožné zboží a serepetičky na nespočetných stáncích.
Děkujeme Zuzce za dobrý oběd a občerstvení u ní doma a za průvodcovství po Varech.

Soňa Erdelyiová

Akce v květnu:

 • 13.5. 2015 Květinový den – 19.ročník celonárodní veřejné sbírky, téma: „Nádoryreprodukčních orgánů“ (gynekologické nádory u žen a rakovina varlat u mužů)
 • 19.5.2015   Schůzka členů – Admirál ve 14:00
 • 30.5. – 6.6.2015 – Rekondiční pobyt Horní Bečva v Beskydech,   cena 2590,- Změna se týká dopravy, dostaly jsme dotaci od města Chomutova a pojedeme autobusem. Onkologičtí pac., senioři mají cestu zdarma. Zájemci se ještě mohou hlásit.

Akce červen: 

 • 16.6. 2015   Schůzka členů Restaurace Admirál 14:00
 • 17.6. 2015   Výlet – Kadaň, Nábřeží Maxipsa Fíka, hrad a pěšky cyklostezkou podél Ohře, odjezd busem 9:45 z  autobusového nádraží. Návrat dle počasí a kondice účastníků.
 • 30.6. 2015 minigolf na jezeře 50Kč/os. 14:00 – 17:00

Akce červenec: 

 •   21.7. 2015 Výlet vlakem do Lokte. Odjezd 7:55 vlakem z Chomutova. Návštěva hradu Loket a pak pěšky stezkou podél Ohře ke Svatošským skalám, kde je restaurace. Tamobčerstvení a zpět do Lokte a vlakem domů dle počasí a nálady účastníků v 16:16 nebo 18:36 opět vlakem. Doporučuji moc hezký výlet. Marcela.

Akce srpen:

 • 7.8. 2015 minigolf na jezeře 50Kč/os 14:00-17:00
 • 18.8. 2015 Schůzka členů Restaurace Admirál 14:00
 • 21.8.  2015 výlet busem Boží dar pěšky po Ježíškově cestě v Krušných horách

Akce září: 

 • 25.8.-31.8.2015 Hotel MAS, Sezimovo Ústí  5999,- polopenze, bazén, výlety, i na tuto rekondici jsme dostali dotaci, onkologickým pac. A seniorům bude proplacena cesta. Místa jsou ještě volná, zájemci hlaste se rychle.
 • 15.9. 2015 schůzka členů resttaurace Admirál 14:00

Termíny dalších akcí budou upřesněny v podzimním Zpravodaji Kapky 97.

Stále probíhá jednou měsíčně dílnička dobrovolníků na onkologii v nemocnici Chomutov. Děkuji tímto Hlence Vetýškové a Mileně Peckové za jejich obětavost a nadšení. Kdo by se chtěl přidat bude vítán a zaškolen. Informace v Kapce.

Hance Štrosové se 2.2. zůčastnila Majálesu v Kadani, kde učila zájemce samovyšetření prsů a podávala informace o mammologickém screenigu. Spolupráce s městem Kadaň se opět navázala a dostali jsme dotaci 4000 Kč na přednášky o prevenci rakoviny prsu na školách a pro kadaňskou veřejnost.

Tímto děkuji za poskytnuté dotace městu Chomutov a Kadaň. Marcela Vörösová
_____________________________________________________________________________
    Zájemci o jakoukoli akci spolku se hlásí v kanceláři Kapky 97 nebo na uvedených telefonech (adresa a         kontakty v záhlaví Zpravodaje)
    ceny jsou orientační, ale vždy uplatníme, pokud to půjde, skupinové slevy
    výbor spolku si vyhrazuje právo měnit termíny aktivity dle situace a zájmu zúčastněných
    na pobyty a výlety budeme vybírat malé nevratné zálohy, které pak ale budou součástí platby
přítomného účastníka
    vítáme také vaše návrhy na dle vás zajímavé akce či výlety
___________________________________________________________________________
Webová poradna :  www.kapka97.cz  Na dotazy z oblasti onkologické prevence, diagnózy, léčby, rekonvalescence, psychologie, sociální práce či laické pomoci odpovídá tým odborníků.
_________________________________________________________________________
Děkujeme za dotace, sponzorství a podporu:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR    Statutární město Chomutov
KZ , a.s. – Nemocnice Chomutov    MUDr. Jiří Konvalinka
Roche, s.r.o.    Nadace ČEZ
Pan Ladislav Drlý
Pan Jaroslav Komínek    Liga proti rakovině Praha
Paní Liana Jíchová
GEOPROJEKT,s.r.o.
VZP ČR, pobočka Ústí nad Labem
Pan Milan Bechyně
Café Atrium
Domeček Chomutov
_________________________________________________________________________________
Členský příspěvek na r. 2015 – 200,- Kč uhraďte osobně v Kapce na účet spolku(viz přední strana)

Za finanční dary, dotace i jakoukoli úlevu všem upřímně děkujeme!
Spolupráce v projektech : ESOZ Chomutov, SPŠ a VOŠ Chomutov, Liga proti rakovině Praha, Aliance žen s rakovinou prsu, Onkounie, kolegové ze sdružení Kapka 97 Kopřivnice (tel. 605 869 983)