Zpravodaj leden 2010

18. 2. 2010 -

Zpravodaj občanského sdružení onkologických pacientů a přátel
IX.ročník Leden 2010
Motto: Osud je vůl, jsem si všim. Ten si dělá věci podle sebe a nebere na nikoho ohled. ( Jan Werich)

Stopy….

Tak už zase běží, už zase je tady a začal. Nový rok. A nejen to – dokonce nové desetiletí. Rok 2010.
Nový začátek je vždy příležitostí k malé rekapitulaci, co člověk od života očekává, žádá, co by rád a vůbec jak si tu svojí jízdu představuje. Ja vím, že většina z vás si přeje hlavně to zdraví, zdravíčko a po všech periperiích, které nám běh života přinesl jsme občas už unavení a říkáme si, že už jsme u konce svých sil, že už se snad nezvedneme a nemůžeme dál – tak já myslím, že nejen můžeme, ale že musíme! Já když jsem na dně se svým optimismem, životním elánem, tak si vzpomenu, na jednu knížku, kterou jsem četla již dávno, možná tehdy jsem zcela nedoceňovala její moudro, ale s odstupem času vím, že to byla jedna z nejhlubších a nejpravdivějších myšlenek, které se mi nesmazatelně vryly do paměti. Dovolte, abych se s Vámi o ní podělila. „Jistý člověk promlouval s Bohem a ptal se ho: Proč jsi mi sliboval, že Tvou stopu uvidím vždy vedle své, že mě budeš provázet celým mým životem a když mi bylo nejhůř, když jsem nejvíc potřeboval Tvou podporu, tak Tvé stopy zmizely a já šel, klopýtal životem sám??? Na to mu Bůh odpověděl: Ale ty stopy, co jsi viděl, nebyly tvoje stopy, to byly mé stopy a Tvé tam nebyly proto, protože jsem Tě v těch nejtěžších chvílích nesl na svých bedrech…” . Přeji Vám a všem Vašim blízkým do roku 2010, aby co nejdelší etapa života měla alespoň jedny stopy vedle těch Vašich.
Jana z Kladna

Výroční členská schůzka
3.3.2010 – Výroční členská schůzka, 15:00 – 17:30 hod, ZŠ Heyrovského, I.patro, sálek
Přednáška
1.4.2010 – Principy a působení onkologické léčby na organismus, 16:00 – 17:30 hod, ZŠ Heyrovského – přednáškový sál , I. patro, přednášející p.Stanislav Janovský Dis.., dlouholetý pracovník Onkologického centra Nemocnice Chomutov.
Vánoční setkání
15.12.2009 jsme se sešli na předvánoční besídce, v kavárně Caffé -atrium, městské knihovny a poseděli u vánočního pečiva a kávy, obdarovali se malými dárky a popovídali si, co milého nás během roku potkalo, vyprávěli si zážitky z dovolených a zavzpomínali na Janu P. A Hedu S. , které se s námi už bohužel nikdy nesejdou . Účast na schůzce była hojná, každý dostal zdarma pohoštění – kávu, zákusek a chlebíček. V útulné kavárničce utekl čas velmi rychle, najednou jsme zjistili, že se musíme rozloučit. Přejeme Vám všem i Vašim blízkým hodně zdraví, štěstí a radostí v novém roce. Tak se zase uvidíme na příští členské schůzce ve Sportu. (Hanka)
Čeká nás další květinový den
Podporujeme humanitární projekt Ligy proti rakovině – Český den proti rakovině již několik let. Jednak je to skvělá myšlenka finančně podpořit mladé vědce pracující v onkologickém výzkumu, financováním onkologických publikací, soustavnou osvětou a prevencí či provizí z prodeje květinek „odměnit” kluby pacientů.
Naše Kapka se zapojila poprvé v roce 2002. A docela nemilé překvapení bylo, že jsme za prodej několika tisíck květinek nedostali nic. Chybka byla v tom, že jsme se sice včas přihlásili a do sbírky včas zapojili, ale nepřihlásili jsme se ke kolektivnímu členství Ligy. No nic, vždyť jsme společně s našimi dobrovolnicemi podpořili dobrou věc. Další rok jsme chybku napravili a radost z dobrého skutku se znásobila několika tisicí korunami došlými na účet. To je přece motivace jako hrom u svépomocné neziskové orgnizace, která může fungovat a pracovat právě jen z různých příspěvků, dotací a darů. Ale nic není zadarmo a i Kapka musí odvádět svou práci. Za jedenáct let trvání sdružení, bylo odvedeno opravdu hodně práce na poli charity a humanity. Mnoho lidí na vlastní „pacientskou“ kůži poznalo a v danou chvíli využilo pochopení, empatii, solidaritu, přátelskou pomoc, radu, doporučení, či jen tak bylo vyslechnuto bez předsudků a odsudků v době, kdy pomoc chtěli a potřebovali. Kapka 97 nesupluje klasickou ani alternativní medicínu, ani nedává zaručené „babské“ rady.
Letos nás zase čeká „náš” Květinový den, bude 12.května 2010.V prodeji kytiček za 20,- Kč jsou zapojeni i studenti Střední zdravotnické školy a Střední průmyslové školy Chomutov. Věřím, že zase letos v hojném počtu vyrazíme společně do ulic našeho města oslovit občany k podpoře dobré věci, že snaha prožít společně jeden pracovní den zvítězí nad tím, že si o prodeji květinek jen přečteme článek v novinách.
Za což vám, milé Kapky, moc děkuji. (Soňa)

Hudební večery
v Městském divadle v Chomutově pokračují. Pořádájí se každý měsíc pod hlavičkou koncertní agentury Macek Music Managment Most. Pro členy Kapky zdarma, nutno ale vždy objednat předem na tel : 605 804 336 u p. Fojtíkové. Program koncertů zjistíte na stejném telefonním čísle.
Rekondiční pobyty v roce 2010
29.5.– 9.6.2010 (deset dnů) Beskydy, středisko Retaso v Horní Bečvě, doprava vlakem, ubytování ve vytápěných chatách I. kat, pokoje 2,3,4 lůžk.se sprchou a WC, plná penze, v místě je zdrav.zařízení – fyzioterapie, koupele, masáže, inhalace, s poukazem od odborného lékaře – ortopeda, RHB, neurologa je možné procedury čerpat, nebo doplatit na místě, výběr a ceník v Kapce.
Cena za ubyt. + plná penze 3200,- Kč.

19.9.-26.9.2010 termální lázně Harkány,Penzion Tavasz, ubyt. ve 2 lůžk. pokojích s možností přistýlky, kuchyňský kout se zákl. vybavením, el.dvouvařič, konvice, lednice, televize, sociální zařízení. Městečko Harkány má 4.000 obyvatel, v centru jsou dva supermarkety.
Cena: doprava, večeře, bez snídaní, láz.popl, pojištění ,vstupné do lázní 6.775,- Kč
Pozor! Dotace obou rkondičních pobytů dle možností sdružení pouze onkologickým pacientům
Záloha 1000,- Kč do 10. 2. 2010 !!!! S pozdější úhradou bude zájemce zařazen do náhradníků.

Pravidelná setkávání :

Členské schůzky: každé třetí úterý v měsíci v penzionu SPORT, Čelakovská ul.
Chomutov, od 15:00-17:00
Cvičení : Každé úterý od 16 :00 -17:00 cvičební místnost na poliklinice II.patro – v Mimiklubu Mirky Futterové, cena 20,- Kč, (mimo prázdniny)
Plavání : na odd. RHB Krajské zdravotní a.s. (Nemocnice Chomutov) v liché týdny po,stř,pá – ženy, v sudé týdny út,čt – muži. Příspěvek Kapky na vstupenky 50% do bazénu, i z míst kde bydlíte, ne z dovolené .
Lymfoven : přístrojová lymfodrenáž na ruce i nohy na doporučení onkologického lékaře, v centru Kapka 97 denně 8:30-12:30,tel:474 62 10 10, 731 819 580

Dílnička pro všechny ruce (šikovné i ty méně šikovné): třetí čtvrtky v měsíci v centru Kapka 97 od 17:00, úhrada materiálu (počítejte vždy kolem 100,- Kč), vyrobené si odnesete.
Tentokrát se budou vyrábět adventní věnce ( 19.11.2009)
Potvrďte svůj zájem telefonicky na: 603 188 124 (kvůli obstarání materiálu)

Schůzky org. výboru Kapky 97: každou první středu v měsíci od 15:00hod-17:00hod.

Ministerstvo práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz

„Invalidní důchody – Změny v posuzování invalidity od 1. ledna 2010“. I ten je určený
pro širokou veřejnost, která si ho může zdarma vzít na všech dříve uvedených
pracovištích. Leták informuje o zásadní změně v invalidních důchodech, kdy od nového
roku budou místo částečných a plných invalidních důchodů existovat invalidní důchody ve
třech dávkových stupních. Smyslem tzv. třístupňové invalidity je cílenější směřování
invalidních důchodů podle jednotlivých stupňů poklesu pracovní schopnosti.
V souvislosti s novou právní úpravou od 1. ledna 2010 nedojde k odnětí ani ke změně
výše dosavadních plných a částečných invalidních důchodů. Změní se pouze označení, a
to následujícím způsobem:
• plný invalidní důchod, na který vznikl nárok před 1. lednem 2010, ve výši, v jaké
náležel k 31. prosinci 2009, se od 1. ledna 2010 bude považovat za invalidní
důchod pro invaliditu třetího stupně,
• částečný invalidní důchod, na který vznikl nárok před 1. lednem 2010, se ve výši, v
jaké náležel k 31. prosinci 2009, bude považovat od 1. ledna 2010 za invalidní
důchod pro invaliditu druhého stupně, byl-li důvodem částečné invalidity pokles
schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 50 %,
• za invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně se budou považovat ostatní
částečné invalidní důchody, které nejsou v předchozím bodě.

Více informací lze najít v samotných letácích na adrese www.mpsv.cz/cs/6801.
14. 12. 2009Štěpánka Filipová, vedoucí oddělení styků s veřejností MPSVa tisková mluvčí

Test na okultní krvácení
19. 11. 2009 | Maligních nádorů všeobecně stále přibývá. Nádory tlustého střeva a konečníku se mezi nimi vyjímají především proto, že ČR zaujímá nehezké světové prvenství ve výskytu tohoto typu nádoru. Proto se mu v naší republice věnuje značná pozornost. Možnost prevence a následná terapie časných stadií dává jedinečnou možnost snížit výskyt onemocnění i snížit úmrtnost na tento typ nádoru. Za výrazné spolupráce pacientů, lékařů a vědeckých pracovníků by mohlo dokonce v budoucnosti dojít i k jeho vymýcení. Vliv dědičnosti se u tohoto nádoru prokazuje stejně tak jako u jiných lokalizací karcinomů.
Nemalou měrou se však na propuknutí tohoto onemocnění podílí nezdravý způsob života, přílišná konzumace červeného masa a uzenin, nevhodný způsob úpravy potravin, přepálené tuky, grilování, tučná jídla všeobecně, větší množství alkoholu (hlavně piva), malá fyzická aktivita, kouření apod. Větší tendenci k onemocnění mají též obézní lidé.
Screeningový program
Již 9 let probíhá preventivní screeningový program nádorů tlustého střeva. Je určen pro bezpříznakové jedince od 50 let věku a je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Test na okultní krvácení obdrží každý zájemce u svého praktického lékaře, nově i ženy u svého gynekologa, zpravidla v rámci preventivní prohlídky.
Od 50 do 54 let se test provádí jednou ročně. V 55 letech se každý jedinec může rozhodnout, zda bude v testování pokračovat, a to v intervalech jednou za 2 roky nebo podstoupí přímo kolonoskopické vyšetření. V případě, že je toto endoskopické vyšetření střeva negativní, opakuje se opět až za 10 let a jedinec nemusí po tuto dobu podstupovat testování testem na okultní krvácení.

Kontakty:
Kde nás najdete : na poliklinice v Chomutově, v přízemí chodba E, Kochova ul. 1185
Ještě nás najdete na : www.kapka97.cz
Kontaktní doba : denně mimo víkendů a svátků od 8:30 hod. do 12:30 hod.
Několik telefonních čísel centrum 474 62 10 10 (+ záznamník) , 731 580 819, 607 825 455, Kapka Kopřivnice 605 869 983
E-mailový kontakt : info@kapka97.cz
Našimi členy se mohou stát nejen onkologičtí pacienti, ale všichni sympatizanti myšlenky pomoci lidem s diagnózou: rakovina.
Děkujeme za dotace a sponzorské dary:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Statutární město Chomutov
Severočeské doly, a.s. Nemocnice Chomutov
Město Jirkov Město Louny
MUDr. Libuše Cihlářová CK 101 Zemek
MUDr. Jiří Konvalinka Aliance žen s rakovinou prsu Praha
Tiskárna Typos Plzeň Mimimklub Mirky Futterové
Rumit Jan Landa Liga proti rakovině Praha
Toxon Morava o.p.s. Pan Petr Holub
Tiskárna Akord Chomutov Roche s.r.o.
Johnson & Johnson

Motto:
Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším dnem Tvého života. (XY)
——————————————————————————————————————————–
Spolupráce v projektech : SZŠ Chomutov, SPŠ a VOŠ Chomutov, Liga proti rakovině Praha, Aliance žen s rakovinou prsu, kolegové ze sdružení Kapka 97 Kopřivnice (tel. 605 869 983)
Za finanční dary, dotace i jakoukoli úlevu všem upřímně děkujeme!
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, č.ú. 196 155 978 / 0300
Kapka 97, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel, IČ: 66112222, Kochova ul.1185,
430 01 Chomutov, tel: 474 62 10 10, 731 819 580, 607 825 455
e-mail: info@kapka97.cz, www.kapka97.cz
Kapkový Zpravodaj – občasník, připravily členky sdružení Kapka 97
Neprodejné, vydáváno pro vlastní potřeby organizace.

Zdraví – doporučení na rok 2010
1. Pij hodně vody.
2. Snídani jez jako král, oběd jako princ a večeři jako žebrák.
3. Jez víc jídla, které roste na stromech a keřích a jez méně jídla, které je zpracovávané.
4. Žij se třemi E – Energie, Entuziasmus, Empatie
5. Modli se a věnuj tomu čas.
6. Hraj víc her.
7. Čti víc knih než v roce 2009.
8. Seď v tichosti aspoň 10 minut každý den.
9. Spi 7 hodin.
10. Procházej se každý den 20-30 minut a usmívej se při tom.
Osobnost
11. Neporovnávej svůj život s druhými. Vůbec nemáš tušení, jaká je jejich cesta životem
12. Nepřechovávej negativní myšlenky nebo věci, které nemůžeš kontrolovat. Místo toho věnuj svoji energii přítomným pozitivním momentům
13. Nepřetěžuj se, udržuj si svoji hranici.
14. Neber se tak vážně. Nikdo jiný tě tak vážně nebere.
15. Neplýtvej svoji vzácnou energii na pomluvy.
16. Sni víc, když nespíš.
17. Závist je ztráta času. Už máš všechno, co potřebuješ.
18. Zapomeň na všechno, co se stalo v minulosti (odevzdej to). Nepřipomínej svým blízkým chyby z minulosti. To zničí Tvoji přítomnou radost.
19. Život je příliš krátký na to, abychom nenáviděli druhé. Přestaň nenávidět.
20. Vyrovnej se se svojí minulostí, aby neovlivňovala Tvoji přítomnost.
21. Nikdo nemá moc nad Tvou radostí, kromě Tebe.
22. Uvědom si, že život je škola a Ty jsi tu, aby ses učil. Problémy jsou jednoduše součástí životopisu, které se objevují a mizí jako algebra, ale poučení, která si z toho vezmeš, budou na celý život.
23. Usmívej se a usmívej se víc.
24. Nemusíš vyhrát každý spor. Souhlas nesouhlasu.
Společnost
25. Volej často své rodině.
26. Každý den dej něco dobrého druhým.
27. Odpusť všem všechno.
28. Prožívej hodně času s lidmi nad 70 let a pod 6 let.
29. Pokus se každý den vykouzlit úsměv na tvářích alespoň 3 lidí.
30. Ať Tě vůbec nezajímá, co si o Tobě myslí druzí lidé.
31. Tvoje práce se o Tebe nepostará, když budeš nemocný. Tvoji přátelé ano. Buď s nimi v kontaktu.
Život
32. Dělej správné věci.
33. Vyhoď všechno, co není užitečné, krásné nebo potěšující.
34. Jakkoliv je dobrá nebo zlá situace, změní se…
35. Nezáleží na tom, jak se cítíš, vstaň, obleč se a ukaž se.
36. To nejlepší teprve přijde.
37. Když se ráno probudíš živý, poděkuj za to .
38. To, co máš nejhlouběji, je vždy radostné, tak buď radostný.