Zpravodaj Listopad 2006

12. 12. 2006 -

Milí přátelé,
na konec roku bychom chtěli popřát všem
mnoho zdraví a štěstí, což samozřejmě velice rády činíme. Ať je pro Vás
příští rok radostný a šťastný. Hlavně bych ale chtěla poděkovat všem,
kdo v letošním roce přiložili ruku k dílu ve společném snažení Kapky
97, pomáhat onkologickým pacientům a tedy sami sobě, naslouchat si,
povzbudit, poradit, vracet optimismus a klid duši. Děkuji znovu a znovu
všem, kdo finančně, materiálně či dobrovolnou prací pomáhají a umožňují
činnost všech našich aktivit.

Abychom si mohli o všem řádně popovídat
a potěšit se z toho, co hezkého nás v uplynulém roce potkalo, sejdeme
se na VÁNOČNÍ SCHůZCE jako loňského roku, tak i letos v DOMě dětí a mládeže
( u Jitřenky)
ve čtvrtek, dne 14.prosince od 15-ti hodin. Vstupné na úhradu
místnosti 15 Kč. Nezapomeňte s sebou vzít nějaké dobrůtky na
občerstvení.


MP


 

Vzpomínka na rekondiční pobyty KAPKY 97 v roce 2006 a plán na r. 2007:

*****

Pro příští rok uvažujeme o pobytu v Chorvatsku, nedaleko Crkvenice,
rekreační středisko Kačjak. Je zde krásné koupání, chatky jsou umístěny
v hájku, takže i možnost stínu, krásná kamínková pláž s dobrým
přístupem do vody bez ježků. Jednalo by se o pobyt s polopenzí.
Pravděpodobný termín v druhé polovině září. Chatky mají dva pokojíky po
dvou lůžkách, mezi pokojíky je sprcha a WC. Předběžná cena okolo 6000
Kč. Toto platí pro deset dnů pobytu,dopravy a lázeňské taxy. Prosím,
napište na přihlášku Jednalo by se zhruba o termín od 15.9.2007.
Přihlášku nám doručte do Kapky do 19.ledna 2007. Zálohu je nutné
zaplatit do konce dubna 2007.


Předběžná
přihláška:

Jméno a
příjmení:
RČ:

Adresa:
Telefon:

Podpis:


 

O naší REKONDICI napsaly Kopřivnické noviny.

Pokud se chcete seznámit s celým článkem, přijďte za
námi do Kapky, kde si jej můžete přečíst celý. Vybíráme:

…Snažíme se pro naše členy zorganizovat
rekondiční pobyty 2x ročně. V červnu jsme byli na Šumavě. Pro
onkologické pacienty, zvláště žijící ve městě, je důležité dostat se
do přírody a mít možnost si aktivně odpočinout a načerpat síly. …V
Kapce jdou dál, na středních školách organizují osvětový program,
věnovaný samovyšetřování prsu u žen. Chodíme hodně mezi mladé lidi a za
tím účelem jsme proškolili studentky zdravotní školy, aby své
vrstevnice o prevenci rakoviny prsu poučily.

Ještě jednou bych chtěla všem členům KAPIČKY z Kopřivnice a zvláště Milošovi poděkovat za krásnou plastiku, kterou pro nás udělali a předali nám tento dárek na
večírku v RETASU. Máme jej v klubovně a při pohledu na ni si vždy
vzpomeneme na hezké chvilky, které jsme s Vámi prožili.

PRIMA POBYT

V BESKYDECH

Jako nová členka sdružení jsem měla možnost

zúčastnit se rekondičního pobytu v rekreačním středisku Tatry
Kopřivnice RETASO v Horní Bečvě v Beskydech. Za nádherného počasí se
pobytu zúčastnilo 25 členů sdružení Kapka 97 a 4 z Kapičky
z Kopřivnice. S touto partou bezvadných lidí jsme absolvovali dopolední
léčebné procedury, masáže, koupele a další. Pilně jsme cvičili pod
vedením Mirky Fojtíkové. Odpoledne jsme podnikali kratší i delší pěší
tůry po okolí. Krásný výlet byl na Poustevny autobusem a odtud pěkně po
svých na vrchol Radhoště, odkud byla vidět i vzdálená Ostrava.
Navštívili jsme hvězdárnu ve Valašském Meziříčí i
s poutavou
přednáškou, Rožnov pod
Radhoštěm, přehradu, atd. Při celodenním výletu pak muzeum klobouků
v Novém Jičíně, město Příbor, Kopřivnici a pohankový mlýn, kde jsme
měli možnost si koupit něco pro zdraví, a městečko Štramberk, kde jsme
si koupili známé „Štramberské uši“.

Nálada byla vždy výborná, ke spokojenosti
přispěla dobrou organizací pobytu i Maruška Pelcová, ochotný personál
střediska i zdravotníci. Oslavili jsme kulatá výročí členek 60, 70 a 80
let, poseděli u táboráku, chodili na houby. Prostě činnost byla
bohatá.

12 dnů rychle uteklo, jako je tomu vždy v
příjemné v společnosti. Nabrali jsme nové síly, vylepšili si kondici a
za sebe doufám, že se opět setkáme.

‘Jarka
Chlustinová


 

 

‘text-align:justify;text-justify:inter-ideograph’>
Konference Aliance
organizací a žen s rakovinou prsu v Praze

26.-28. října jsme se
zúčastnili konference onkologických organizací ČR „Spolu proti rakovině
prsu“. Konferenci pořádala Aliance organizací a žen s rakovinou prsu
(ACBCA) Na konferenci promluvila v hlavním programu i naše předsedkyně
Marcela V
örösová a její příspěvek O vztahu sestry a pacienta z pohledu sestry byl posluchačů
nejhezčí.

 

DO DIÁŘE


Valná hromada členů

20.března 2006 v 15.hod v budově MÚSS na Písečné ( budova
ředitelství).

Členské schůzky

pro rok 2007 v penzionu SPORT (Čelakovského ul.): každé třetí úterý v měsíci včetně letních prázdnin od 15:00 – 17:00 hod

Schůzky výborukaždou 1. středu v měsíci od 15:00hod. v Kapce.

Členský příspěvek
pro rok 2007 se zvyšuje na 150 ročně.

Chceš navštívit
koncert? Není nic snazšího. Lístky si ale vyzvedni nejpozději mezi
18,30 a18,45 u p. Mirky Fojtíkové v Divadle. Začátek Hudebních
večerů od 19,00 hod.

 • 17.12. ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J.J.RYBA
 • 16.1. JEŽEK KONTRA STRAUSS
 • 7.2. FILMOVÉ EVERGREENY (ZELENKOVÁ BRABEC)
 • 6.3. VIOLONCELLO ( BÁRTA)
 • 3.4. VELIKONOČNÍ FLÉTNA
 • 15.5. RUSKÉ GALA (HUDEČEK)

 

Kontaktní centrum pro klienty :

denně od 8:00 do 13:00 hod v Kapce (731 819 580)

Cvičení:

každou
středu od 17:00 do 18:00 , cena 20,- Kč, ZŠ Heyrovského (
724 718 434)

 

Lymfoporadna:

každé úterý od 8:30 do 11:30 hod v Kapce (474 62 10 10)

 

Školička internetu v Kapce :

zdarma denně od 10:30 do 11:30 hod

Aliance organizací ažen s rakovinou prsu (ACBCA) Praha :

Najdi si stránky na internetu :www. breastcancer.cz nebo www.amoena.cz a přečti
si je! Pokud to zatím neumíš, přijď k nám na Kapku 97 a naučíme se to
spolu.


Výběr Reader’S Digest
10/2006

Musíme se učit
s pacientem mluvit

(profesor Jiří Vorlíček, předseda České
onkologické společnosti a přednosta Interní hematoonkologické kliniky
Fakultní nemocnice Brno)

Léky se pro nás staly alfou omegou moderní
medicíny, neuzdravení pak jejím selháním. V lecčems ale selháváme
především my, lidé. Že léky dokážou našemu zdraví nejen pomáhat, ale
také škodit, sice už teoreticky víme, ale v praxi do sebe cpeme horem
dolem, jen co nás někde píchne. Své tělo zdatně „přiotravujeme“
barbituráty, imunitu si ničíme antibiotiky, ale nic není jednoznačné
ani jednostranné. Zhusta to s medikamenty přehánějí i lékaři. Léta se u
nás třeba ironicky říkalo, že poslední infuze cytostatik dokapávají
pacientovi na patologii. Veledrahé životabudiče totiž dostávali i ti,
kteří už ztratili šanci na uzdravení. Až před třemi lety o tomto faktu
začali onkologové mluvit nahlas. Nynější politická garnitura přinutila
lékaře drasticky šetřit. Onkologové začali víc zvažovat, komu co dát,
komu trochu a komu vůbec. Jenom málo pacientů dnes dostává cytostatika,
když je jasné, že jim už nemohou pomoci a vlastně jen zhoršují jejich
obtíže. S posouzením prospěšnosti léčby je to trochu složitější.
Navzdory nepříjemným vedlejším účinkům a neradostnému výhledu může
totiž člověk prospívat třeba tím, že mu dává hřejivý pocit, že s ním
doktoři něco dělají. Dobrý doktor ovšem dokáže pacienta přesvědčit, že
nyní pro něj bude výhodnější jiná léčba než ryze onkologická. Musí mu
předložit rozumné důvody a promluvit s ním tím správným způsobem.V
Česku ale je komunikace zdravotnických pracovníků podle mého názoru
největším problémem, který naše zdravotnictví má. Ryba hnije od hlavy,
a tak nejdůležitější je osobnost šéfů jednotlivých pracovišť. Nikdy
totiž neplatí, že tento špitál nekomunikuje, ale že to a to pracoviště
nekomunikuje. Záleží na lidech, kteří komunikaci přednášejí na
lékařských fakultách a ve zdravotních školách. Pokud sami nehoří,
nezapálí.

Na lékaře často naléhají pacientovi
nejbližší s tím, aby zkusil ještě nějakou lepší, nejlépe i dražší
terapii. Mnozí mají trpký pocit, že špitál chce na jejich manželovi či
babičce ušetřit, a proto si lékaři schovávají trumfy v rukávě. Být po
mém, dostal by každý pacient, nejen onkologický, při odchodu ze špitálu
propouštěcí zprávu a spolu s ní účet jako v supermarketu. A na něm by
stálo : rentgen- x korun, operace – x korun, zdravotnický materiál – x
korun, léky – x korun, třebaže by to samozřejmě zaplatila pojišťovna.
Prostě , aby každý věděl, že i něj či o jeho příbuzného systém i lidi
v něm postarali a v co se vlastně přetavili peníze, které si celý život
platil za pojištění. To bychom žasli nad čísly, jsou země, kde je to
naprosto běžné. Štvou mě lidi, jejich ž léčba vyjde na statisíce, ale
oni pak reptají v lékárně kvůli sedmdesátikorunovému příplatku. Mnozí
z nich tam obratem nechají další peníze za zaručené zázraky
z televizních reklam.

Pokud léčba selže, měla by přijít na řadu
tzv. paliativní péče tlumící utrpení. To by si měla pacientova rodina
rozhodně ohlídat. Pod tímto termínem si můžeme představit zbavení všech
fyzických obtíží, tedy nevolnosti, zvracení, dušnosti….to všechno dnes
solidní doktor zvládne. Minimalizovat další typy lidských utrpení –
psychické, sociální či duchovní – je však už úkolem pro rodinu,
přátele, psychology, sociální pracovníky, duchovní. V tomto ohledu máme
co dohánět. Většina našich lékařů a sester se totiž etapou přicházející
po neúspěšné léčbě dosud moc nezabývá – nezdá se jim totiž ve srovnání
s razantními terapiemi dost efektivní.

Mnoho pacientů si ani tak nepřeje
diskutovat o své léčbě jako spíš to, abychom je my lékaři, jednou
nepustili k vodě. Pacient by měl nejradši jednoho svého lékaře, který
by s ním byl od začátku až do vyléčení či v horším případě až do
smrti. Na specializovaném pracovišti nemohou všichni, které se
nepodařilo vyléčit, zemřít, proto se často stěhují jinam, což těžce
nesou.Dokonce nejběžnější stesk mých ambulantních pacientů zní: „
Pane profesore, všechno je v pořádku, ale já ze začátku chodil za
doktorem XY, a teď mě dali k jinému“. Což svědčí o tom, že odbornost
bychom kolikrát vyměnili empatii, za osobní přístup. Taky proto beru
každého, kdo na naší klinice leží, při vizitě alespoň pár vteřin za
ruku.

(profesor Jiří Vorlíček, předseda
České onkologické společnosti a přednosta Interní hematoonkologické
kliniky Fakultní nemocnice Brno)

Co je zdravé může
být i dobré:

CHLÉB – recept do
MIKROVLNKY
– zdravé, rychlé, chutné

Suroviny: 450 g celozrnné mouky, ˝ kávové lžičky soli, 1 lžička
sody bikarbony, 50 g másla, 220 ml podmáslí.

Smícháme mouku, sůl a sodu, pak
vpracujeme máslo. Přidáme podmáslí a vypracujeme tuhé těsto. Těsto
zpracujeme do bochánku, vložíme na malý talíř a povrch hluboko
nakrojíme křížem. Potřeme vodou a posypeme semínky. „Mikrovlnujeme“
hned v mikrovlnce 7 minut na maximum při 600W (6 minut při 700W). Pak
necháme odstát 10 minut na drátěné podložce. DOBROU CHUŤ!


Narozeniny v lednu až březnu oslaví

p. Boháčková, p. Pelcová,
p. Rabasová, p. Bechyňová, p. Landová, p. Křapková, p. Jelínková, p.
Pánková, p. Kozáková, p. Pelc, p. Křikavová, p. Krompholzová, p.
Trepešová, p.Němcová, p. Farkašová, p. Kollerová, p. Pintová, p.
Streit, p. Malinová, p. Tomková, p. Kašková, p.Landa, p. Zelenka, p.
Machatá, p. Pánková, p. Ďurčeková, p. Pešková, p. Krajčová, p. Jeřábek,
p. Pleinerová, p. Stříbrná

a my Vám

přejeme pevné zdraví a ještě mnoho dalších šťastných let,
gratulujeme!

21.listopadu
nás v tichosti opustila dlouholetá členka Kapky paní Vendulka
Kytková. Bylo jí 69 let.

V listopadu se
uskuteční 6 přednášek z programu PEER na Integrované SŠ
v Údlicích.


Děkujeme za dotace a sponzorské
dary v roce 2006:

 • Krajský Úřad Ústí nad Labem

  Severočeské doly a.s.
 • Nemocnice Chomutov
  Firma Nukleus Hradec Králové
 • Město Chomutov
 • Město Kadaň
 • Město Jirkov
 • Město Klášterec nad Ohří
 • Město
  Louny
  TATRA Kopřivnice a.s. Retaso, s.r.o.
 • Stavební firma FISAD
  Jirkov Firma
  Nukleus Hradec Králové
 • MUDr. Jiří Konvalinka
  MUDr. Cihlářová Libuše
 • p. Bohuslava Bechyňová
  p.Cignárová
 • Zelenkovi
 • LOSAN s.r.o.
 • Tiskárna Akord Chomutov
 • Mobilní obchod Kandahár s.r.o,
  Ostrava

 

 

Za finanční dary, dotace i
jakoukoli úlevu všem upřímně děkujeme!

Bankovní spojení : Poštovní
spořitelna, č.ú. 196 155 978 / 0300

Kapkový Zpravodaj – občasník

Kontaktní osoby:

Vörösová Marcela – předsedkyně sdružení 604 864 111

Mgr. Pelcová Marie – místopředsedkyně sdružení 775 141 606

Erdélyiová Soňa – koordinátorka sdružení 739 640 902

NsP Chomutov, Kochova 1185, tel: 474 62 10 10, e–mail: kapka97@seznam.cz

Neprodejné