Zpravodaj Říjen 2008

20. 10. 2008 -

ZPRAVODAJ
Zpravodaj občanského sdružení onkologických pacientů a přátel

VIII.ročník Říjen 2008

Kde nás najdete : v Chomutově, Kochova ul, 1185, na poliklinice v přízemí , chodba E,
Ještě nás najdete na : www.kapka97.cz
Kontaktní doba : denně mimo víkendů a svátků od 8:30 hod. do 12:30 hod.
Několik telefonních čísel 474 62 10 10 (+ záznamník) – centrum
724 575 415 předsedkyně
775 141 606 místopředsedkyně
731 580 819 koordinátorka
607 825 455 laická terapeutka
E-mailový kontakt : info@kapka97.cz

Našimi členy se mohou stát nejen onkologičtí pacienti, ale všichni sympatizanti myšlenky pomoci lidem s diagnózou: rakovina.Členský příspěvek : 150,- Kč /rok

Motto: Smrt je věc, která řeší všechny problémy, strasti, nesnáze a nemoci… Proč se bát?? Zatím si nikdo nestěžoval…. (XY)

Milí přátelé,
Nemohli jste si nevšimnout nové tváře titulní strany našeho informačního Zpravodaje. Je to nápad jedné z našich členek. Podívala se na naši jednoduchou tiskovinu a zřejmě si řekla, že v době různých programovacích vylepšeností předělá naše logo na 3D ( trojrozměrné ). Můj syn, který vystudoval fakultu elektroniky nevěděl přesně , jak změnit programovací písmo kolem „kapky s ručičkou“. Třeba si nenašel čas, aby si lámal hlavu. Abych mu ale nekřivdila, zcela nezištně se podílel na jiných pro nás důležitých tiskovinách.
Proto mě velmi potěšilo, že naše mladá a nová členka si při svých mateřských povinnostech a starostech se soustavnou léčbou ten čas našla a nové logo vymyslela a udělala. Také u nás v Kapce stále máme co vylepšovat a předělávat i vidět věci „novýma“ očima. Je jen na nás, čeho si chceme všímat a čemu chceme věnovat čas.
Přeji vám krásný podzim , hodně zdraví a pozitivní mysli.
Soňa.

Konference ALIANCE 19.9.-20.9.2009 v Praze.
===================================
Čtvrté výroční republikové konference ALIANCE žen s rakovinou prsu, kterou Kapka 97 spoluzakládala, se zúčastnily i ženy z naší orgqnizace. Představily projekt Poskytování přístrojových lymfodrenáží v centru Kapka 97. Konference trvala dva dny, mezi přednášejícími byli lékaři, sociologové, zdravotníci, zástupkyně podobných onkologických organizací jako je ta naše, novináři a jiní hosté, celkem přes osmdesát lidí. Za účast a hlavně prezentaci našeho příspěvku děkujeme Zuzce Zátkové a Miri Fojtíkové. (Soňa E.)
JSME NEJLEPŠÍMI ODBORNÍKY NA ŽIVOT PO NEMOCI !! Dala nás dohromady nemoc, která nám hodně vzala, ale ještě víc dala. Důležité je pro nás vzájemné setkávání, osobní kontakt a pomoc. Žádná z nás není se svou nemocí a nejistotou sama. Naší členkou se může stát každá žena, která onemocněla rakovinou prsu. (S dovolením jsem si půjčila tohle provolání od kamarádek ze sdružení ALEN Praha, protože stejně to cítíme i my v Kapce).

Vzdělávací seminář : O komunikaci
==========================
Kapka 97 poskytuje kromě jiného také sociální poradenství svým klientům a členům. Tuto službu poskytují kromě stálých pracovníků i dobrovolníci. Umožnili jsme tedy zájemcům v této
pomáhající činnosti proniknout hlouběji do možností i úskalí komunikace s klienty, pacienty, kolegy a přáteli. O víkendu 10.10. – 12.10.2008 za námi přijel z Kostelce nad Orlicí přednášející lektor, psycholog s dvěma atestacemi, působící jako soudní znalec, poradce, pan Mgr. Aleš Jelínek. Seminář se konal v prostorách útulné tělocvičny na poliklinice v Chomutově od pátku do neděle. Ke zpestření programu a okysličení mozkových buněk zúčastěných jsme zorgnizovali výlet na Ranč u Matěje v Blatně a povozili se na koních. Za chuť se něco nového dozvědět a odvahu vylézt na koně děkuji všem přítomným. (Soňa E.)

Chci se připojit k poděkování všem, kteří si našli čas a odvahu se tohoto semináře zúčastnit. Není jednoduché, najít si v každodenním shonu čas, nejen pro sebe a rodinu, ale i pro ty, kteří na své životní cestě potřebují radu a podporu a také pro zdravé , kterým chceme nechat vzkaz, jak důležité je o své zdraví pečovat. Všechny z nás, které jsme se tohoto semináře zúčastnily, jsme dostali příležitost se zamyslit nad tím, co taková dobrovolnická práce přináší, a co nám na opak bere. A jak bychom si měli chránit své duševní zdraví.
Děkuji také Mgr. Aleši Jelínkovi, že vytvořil bezpečné prostředí, ve kterém jsme se všichni cítili pohodlně, a že nám také nabídl mnoho zajímavých a profesionálních pohledů na tuto problematiku.
Do budoucna jsme se domluvili na dlouhodobé spolupráci a tak ti z vás, které se tentokrát nemohli zúčastnit, jistě ještě dostanou příležitost v dalších pokračujících seminářích. (M. Vörösová)

Seminář o komunikaci a psychosociologii s Mgr.Alešem Jelínkem
Seminář se konal od pátku do neděle. 1. den jsem musela školení opustit z osobních důvodů, ale po přesvědčení děvčat z Kapky jsem opět v sobotu pokračovala – a hle,bylo to velice zajímavé a poučné a jsem moc ráda, že jsem se ho zúčastnila. Školení probíhalo tak, že nám přednášel nejen lektor velice zábavnou a poučnou formou , ale zapojovala se každá z nás do debaty. Pro mě bylo novinkou, že jsme se též vyjadřovali písemně na velké archy papíru. Ústní v sedě,písemné v kroužku na zemi v různé poloze. Po náročném duševním cvičení, jsme vyrazili v sobotu odpoledne do Blatna, na Ranč u Matěje, kde jsme strávili hezký podvečer s projížďkou na koních . Také jsem se projížďky zúčastnila , bylo to přímo super! V neděli dopoledne seminář skončil, dostali jsme certifikát o školení a odnášeli jsme si hezké dojmy a pohodu na duši.
Jiřina Vokráčková, členka Kapky 97

Kačjak – Chorvatsko
==============================
30.září 2008
Nastal poslední den našeho pobytu na Jadranu a my můžeme bilancovat. Celý život je jako mince,má rub a líc a s naší dovolenou to není jinak. Tak tedy stručně :
Rubem naší české mise do Chorvatska bylo počasí, které tak jako ostatně v celé střední Evropě nebylo příznivé a těm, co se chtěli jen slunit a plavat v té velké slané louži, snad i pokazilo náladu. Ale nicméně nelilo jako z konve, nepostihly nás ani jiné katastrofy jako zemětřesení, požáry nebo dokonce tsunami, jež mnohdy potrápí turisty v zemích evropských či mimoevropských. Děkujeme tedy tomu nahoře, že nás podobných pohrom ušetřil.
Lícem naší dovolené je skutečnost, že jsme se nadýchali zdravého mořského ozonu, udělali něco pro své zdraví pohybem v podobě častých procházek v blízkosti mořských útesů, poznali i pár okolních kulturních památek a popili pivečko v crikvenickém pivovaru. A co je hlavní ? Určitě to, že snad každý z nás zde potkal někoho, s kým mu bylo dobře a na koho bude rád vzpomínat tam u nás doma, v Čechách.
Závěrem našeho pobytu je na místě poděkovat paní Marie Pelcové za zorganizování zájezdu, za její péči, starostlivost i lidský přístup k nám onkologickým pacientům a členům o.s. KAPKA 97 . K poděkování se připojují i nečlenky našeho sdružení, jmenovitě paní Marie Beňová a Jindra Hendrichová, které zaplať Bůh jsou zdrávy a zájezd společně s námi absolvovaly. Pochvalují si přátelskou „ tykací atmosféru”. Je možné, že ne všichni zde přítomní byli spokojeni se vším a to nebo ono neodpovídalo jejich požadavkům, ale řekněme si spolu s babičkou Boženy Němcové : „ Není na světě člověk ten, co by se zavděčil lidem všem .“
Myslím si však , že většina z nás byla s průběhem zájezdu spokojena a že Marušce, ženě sice malého vzrůstu, avšak velkého srdce, náš dík patří. Maruško – děkujeme.
Marie Zelenková – účastnice pobytu a řadová členka KAPKY 97.

První kouzelný podvečer jsme měli možnost prožít při vyprávění svých životních “upozornění” s panem Vilémem Hubkou. Povídání bylo zajímavé a docela překvapující. Zájemci o pokračování setkávání s panem Hubkou, ozvěte se na tel : 608 112 332, e-mail : emriter@tiscali.cz

Výroba podzimní dekorace na naše okno
==============================
V naše obvyklé třetí čtvtky v měsíci se sešlo pár děvčat odpoledne a podle nápadu Miri Fojtíkové vytvořili krásné aramžmá z šípků, kaštanů a stromových listů do malých květináčků. Vyjímečná barevná aplikace doma krásně ozdobí stůl nebo okno.
Příští výroba bude 20.11.2008 od 17:00hod v Kapce, vyrábět se bude adventní věnec, Cena za materiál 100,- Kč (možná to bude stát méně). Procházka – v neděli 16.11.2008 v 9:00hod, sraz před Merkurem, kdo chce může jít na společnou vycházku do Bezručáku pro větvičky, šišky apod.(Ruší se v případě deště).

Poradna
=======
Při léčbě chronických obtíží může pacient dostat opakovací recept.
Při dlouhodobé léčbě vysokého tlaku, alergie a dalších chronických obtíží si pacient může vyžádat od lékaře opakovací recept. Nebude muset jako dosud chodit pro nový předpis každé tři měsíce. V nejnovější otázce týdne na www.vzp.cz o tom informuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Jiří Rod. “Opakovací recept umožňuje vyhláška, která platí od 25. února letošního roku. Stanoví, že na jeden recept lze předepsat léky nejdéle na tři měsíce, zpravidla tři balení, pokud není stanoveno jinak. Vyhláška současně zakotvila možnost vystavení receptu na opakovaný výdej. Na takovém receptu lékař uvede pokyn pro lékárnu k opakovanému výdeji, zpravidla slovem Repetatur, a číslicí a slovy údaj o celkovém počtu výdejů. V jednom výdeji může lékárna vydat maximálně tři balení. Na recept napíše lékař, že výdej se může uskutečnit dvakrát, pacient tak má zajištěny léky na půl roku. Opakovací recept platí šest měsíců, lékař může stanovit jeho platnost i na dobu delší, nejdéle na jeden rok.
Regulační poplatek 30 korun hradí pacient v lékárně za každý výdej léku. Za návštěvu, při níž lékař jen vypíše recept, pacient v ordinaci 30 korun neplatí. Návštěva u lékaře je zatížena poplatkem jen v případě, že lékař pacienta vyšetřil.”(zdroj ČTK 17. 6.

Plán činností :
===========
Na více konkrétních informací se můžete zeptat na tel: 474 62 10 10, 731 819 580, 607 825 455
Centrum Kapka 97: kontaktní místo pro klienty a členy, denně 8:30-12:30, mimo víkendů a svátků, psychosociální poradenství,
474 62 10 10 + záznamník, 739 819 580, info@kapka97.cz
www.kapka97.cz

Členské schůzky:
=============
každé třetí úterý v měsíci v penzionu SPORT, Čelakovská ul.
Chomutov, od 15:00hod.
Poslední letošní společná schůzka bude 16.12.2008 v salonku restaurace U Fešáka (Blatenská ul.)od 15:00. Posezení s vlastními vzorky cukroví, setkání s přáteli, zase přineste jeden malý anonymní zabalený dárek, někomu z přítomných pro radost. Každý si zase jeden dárek odnese.

Cvičení :
========
každý týden ve čtvrtek 14:30 -15:30 cvičební místnost na poliklinice II.patro – v Mimiklubu Mirky Futterové, cena 15,- Kč.

Plavání :
=======
na odd. RHB Krajské zdravotní a.s. (Nemocnice Chomutov) v liché týdny po,stř,pá – ženy, v sudé týdny út,čt – muži. Od září do konce roku 2008 opět noste vstupenky na 50% příspěvky na vstupné do bazénu, i z míst kde bydlíte, ne z dovolené

Lymfoven :
=========
přístrojová lymfodrenáž na ruce i nohy na doporučení onkologického lékaře, v centru Kapka 97 denně 8:30-12:30,tel:474 62 10 10, 731 819 580

Dílnička pro všechny ruce (šikovné i ty méně):
==================================
třetí čtvrtky v měsíci v centru Kapka 97 od 17:00, úhrada material (počítejte vždy kolem 100,- Kč), vyrobené si odnesete, 20.11.2008 – výroba advetních věnců, přineste si větvičky jedle, jalovce, šišky, svíčky na věnec, ostatní materiál v ceně bude k dispozici. Procházka za přírodním materiálem do Bezručova údolí – neděle 16.11.2008 sraz v 9:00 před Merkurem.
V roce 2009 – leden čtvrtek 22.1. v 17:00 výroba a aplikace korálků, přívěšků, náramků
Únor 2009 – 19.2. v 17:00 – ubrousková technika na látku
Potvrďte svůj zájem telefonicky na: 731 819 580, 607 825 455 (kvůli materiálu)

Schůzky org. výboru Kapky 97:
===========================
každou první středu v měsíci od 15:00hod.

Rok 2009 – už nyní se můžete přihlásit na jarní rekondiční pobyt v Harachově 27.5. – 6.6.2009, předběžná cena 5.000,- Kč (zatím bez dotace), polopenze, způsob dopravy a její cena bude stanovena později, tel.: 474621010, 731 819580, 607825455

Hudební večery v Městském diadle v Chomutově se staly již tradiční aktivitou milovníků klasické hudby. Pořádají se každý měsíc pod hlavičkou koncertní agentury Macek Music Management Most. Vstupenky zdarma, nutno předem objednat u p.Fojtíkové, tel.č.605 804 336.
4.11.2008 od 19:00 hod. Vivat Antonín Dvořák, sólista Václav Hudeček
15.12.2008 od 19:00 hod.Staročeské Vánoce, Guitar Arte Trio
14.1.2009 od 19:00 hod. Na zimní kolonádě, housle Pavel a Věra Eretovi
17.2.2008 od 19:00 hod Hvězdičky a hvězdy, sopranistka A.Poláčková, tenor Daniel Hůlka aj.

Zájezd do divadla v Mostě
====================================
13.11.2008 čtvrtek Vrátila se jednou v noci – černá komedie o lásce až za hrob, cena 140,- Kč včetně dopravy autobusem. Přihlášky a úhrada vstupenky v Kapce do 6.11.2008. Máme zajištěno celkem 20 vstupenek ve 4.+5.řadě.

Rozloučení
==========================
Během léta jsme se rozloučili s Vendulkou Javorskou, ještě na jaře s námi byla v Mariánských Lázních a bavila nás svými anekdotami a pozitivním přístupem k životu. Bohužel někdy se věci otočí velice rychle. Po pádu, který způsobila progrese její nemoci, ležela nějaký čas v Lounské nemocnici a dost trpěla a tak Soňa doporučila synovi, aby ji nechali přeložit do Mosteckého hospicu. Byli jsme se za ní podívat a ještě jsme si sní zazpívali, naposledy…. (M. Vörösová)

Děkujeme za letošní dotace a sponzorské dary:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Krajský úřad Ústí nad Labem
Statutární město Chomutov Nemocnice Chomutov
Severočeské doly, a.s. Město Louny
Město Jirkov CK 101 Zemek
MUDr. Libuše Cihlářová Aliance ACBCA Praha
MUDr. Jiří Konvalinka Mimimklub Mirky Futterové
Tiskárna Typos Plzeň Firma Neurops
Firma Rumit Jan Landa Pan Petr Holub
Sdružení Potrus Teplice Firma Roche

Na některých projektech a akcích s námi spolupracují: SZŠ Chomutov, SPŠ a VOŠ Chomutov,
Za finanční dary, dotace i jakoukoli úlevu všem upřímně děkujeme!
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, č.ú. 196 155 978 / 0300
Kapka 97, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel, IČ: 66112222, Kochova ul.1185,
430 01 Chomutov, tel: 474 62 10 10, 731 819 580, 607 825 455
e-mail: info@kapka97.cz, www.kapka97.cz
Kapkový Zpravodaj – občasník

Neprodejné, vydáváno pro vlastní potřeby organizace.

Neříkej že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzy dnové, kdy to bude daleko horší: budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci. ( Jan Werich )