Zpravodaj únor 2016

17. 3. 2016 -

ZPRAVODAJ 

       XV.ročník           Únor 2016

Untitled 2

Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, č. ú. 196155978 / 0300

Kapka 97, spolek onkologických pacientů a přátel, Kochova ul. 1185 (poliklinika)

430 01 Chomutov, tel: 477 477 291(v provozní dobu), 731 819 580, 604 400 109, 737 471 601

IČ: 66112222, e-mail: info@kapka97.cz, www.kapka97.cz

 

Untitled 3

Kapkový Zpravodaj – občasník

Zpravodaj spolku onkologických pacientů a přátel

Neprodejné, vydáváno pro vlastní potřeby organizace

_______________________________________________________________________________________

 

Motto: Štěstí je jako vítr, není vidět ale cítíš ho! (xy)

_________________________________________________________________________________________

Milí přátelé,

v minulém roce proběhlo 50 členských schůzek (včetně VH a vánoční), 11 schůzek výboru spolku, dva rekondiční pobyty, dva výlety vlakem a autobusem, jeden turnaj v minigolfu, uspořádali jsme dvě besedy s lékaři pro veřejnost, jedno společné plavání v Aquasvětě, prodávali jsme v Květinový den kytičky, plavali jsme v Aquasvětě na podporu prevence rakoviny prsu, prezentovali jsme se v OC Chomutovka na Dni neziskovek, třikrát jsme se zúčastnili společného jednání v Komunitním plánování města, a byli jsme účastníky konference Dny Onkunie a konference Aliance žen s rakovinou prsu, vlastní vzdělávání pracovníků Kapky proběhlo ve čtyřech seminářích mimo Chomutov a 6 x byli naše dobrovolnice za pacienty na onkologickém odd. ve tvůrčí dílně, bylo proškoleno přes dvě stě studentů středních škol o prevenci rakoviny prsu u dívek a žen, naše sociální pracovnice poskytly (ke konci listopadu 2015) 565 x sociální službu, 386 klientů kontaktovalo naší kancelář, z toho 116 úplně poprvé. Taktéž ale samozřejmě v menším rozsahu pracuje Kapička v Kopřivnici pod vedením pana Jeřábka. Setkávají se, prezentují a pomáhají – 4 lidi – klobouk dolů.

Rekapitulace Kapkové činnosti je ohlédnutím za loňským rokem, je o nás slyšet, jsme vidět a máme co nabídnout i v roce 2016.

Soňa Erdélyiová

ŠikulkyUntitled 4

Trvale probíhá jednou měsíčně tvůrčí dílnička dobrovolníků na lůžkové onkologii v nemocnici Chomutov. Pacienti jsou společným vyráběním malých drobností nadšeni. Děkuji tímto Helence Vetýškové a Mileně Peckové za jejich obětavost a invenci. Kdo by se chtěl přidat, bude vítán a zaškolen. Informace v Kapce.

 

Do kalendáře :

Třetí úterý v měsíci – členské schůzky v Admirálu (Bezručova ul.), od 14:00hod

21.3. 2016 – beseda s Mgr. Lisou o tématech mezilidských komunikací, o psychohygieně, o slovu, které pomáhá, o relaxaci ( 13:00 – 17:00, na poliklinice, pro cca 10 osob, zdarma, svačinku sebou, káva +čaj z Kapkových zásob)

19.4.2016 – Výroční členská schůze Kapky 97, v Domečku, Jiráskova ul, od 15,00hod, na programu hospodaření 2015, plán činnosti na 2016, volby členů výboru spolku.

11.5.2016 – prodej kytiček, tematicky budou sbírka a preventivní letáky zaměřeny na

rakovinu prsu u žen a u mužů. Barva stužky u kytiček bude letos růžová, minimální prodejní cena zůstává 20 Kč. Zapojte se do prodeje také, pomůžete dobré věci.

11.6.2016 – Avon pochod, odkaz na organizaci pochodu : www.zdravaprsa.cz/avon-pochod/

20.6.-26.6.2016 – Sezimovo Ústí , plná penze, doprava v ceně, ubyt. hotelového typu, cena 4990,-Kč/os. (20 míst)

23.7.-30.7.2016 – Písečná u Žamberka, bez stravy s možností docházet na obědy do jídelny (5 min chůze), bez org.dopravy, v objektu kuchyňky,společné wc a koupelny v patře, cena 1400,- Kč/os. (17 míst)

Díly u Domažlic (letní termín, zajistí p.Štrosová) , plná penze , bez org. dopravy, ubytování hotelového typu, 3850,- Kč/os. (10 míst)

23.9.-25.9.2016 PC kurz- Ne-známý internet a digitální svět, Klášterec nad Ohří, cena 1500,-/os., v ceně:ubyt,plná penze,lektor,materiály a technika.

 

V případě zájmu na kteroukoli akci volejte na 731819580, 725530909 (p. Erdélyiová, p. Štrosová), nebo v provozních hodinách do kanceláře Kapky.

 

Příspěvek – SILVESTROVSKÝ POBYT    

Je 30.12.2015 a s manželem odjíždíme slavit Silvestr do obce Díly na Chodsku, nedaleko Domažlic. Cesta ubíhá plynule, s rádia zní příjemné melodie a dvakrát si manžel udělal přestávku na cigárko. Po půl páté hodině jsme dorazili na parkoviště před hotelem Sádek. Na recepci nás vlídně přijala paní recepční a ubytovala ve druhém patře, jeli jsme výtahem. Čekal nás dvojlůžkový pokoj, vybavený postelí, stolem a čtyřmi židlemi, stolečkem a křesly, masivními skříněmi, botníkem, televizí a koupelnou. Vše bylo čisté a útulné. Poté jsme se šli najíst do pěkné jídelny, kde už večeřelo plno lidí, z Prahy, Plzně, Rokycan i Německa. Po té jsme se přivítali s majiteli, s manželi Jarošovými, které jsem poznala v záři, kam jsem přijela za panem Jeřábkem z Kapky v Kopřivnici, který je jejích dlouholetý známý. Druhý den jsme po snídani odjeli na výlet do Domažlic a po návratu zašli na procházku po okolí. Je zde kopcovitý kraj, výhled do okolí stojí za to. Přišel čas oslav a tak jsme se svátečně oblékli a po šesté hodině šli na večeři. Pan Jaroš nás nejprve přivítal přípitkem a po té se nosil předkrm a večeře ze dvou jídel. Od osmé hodiny pak začala hrát hudba, pod vedením RK Bend. Do půlnoci se tančilo a po desáté nosili na stůl další občerstvení, jako kuřecí řízky, kolena, žebírka, rolády, ale i ovoce a zeleninu, zákusky a závin. vše bylo výborné. PO odbití minut v novém roce jsme si dali šampaňské a podívali se na připravený ohňostroj. Někteří se bavili dál, ale my šli po jedné hodině spát. Po obědě jsme odjížděli domů. Pobyt se nám moc líbil, vstřícný personál, výborná kuchyně a manželé Jarošovi jsou bezva. Také pořádají Welness pobyty s procedůrami, jako jsou masáže, relaxační koupele, rašelinové zábaly a jiné. Opět se pojedeme do hotelu podívat.                                                                                                                                   Hanka Štrosová

_________________________________________________________________________

Členský příspěvek na r. 2016 – 200,- Kč uhraďte osobně v Kapce na účet spolku

(viz přední strana Zpravodaje). Člen obdrží novou průkazku Kapky 97 s potvrzením členské platby.

_________________________________________________________________________________

 

  • Zájemci o jakoukoli akci spolku se hlásí v kanceláři Kapky 97 nebo na uvedených telefonech (adresa a kontakty v záhlaví Zpravodaje)
  • ceny jsou orientační, ale vždy uplatníme, pokud to půjde, skupinové slevy a dotační příspěvky
  • výbor spolku si vyhrazuje právo měnit termíny aktivity dle situace a zájmu zúčastněných
  • na pobyty a výlety budeme vybírat malé nevratné zálohy, které pak ale budou součástí platby přítomného účastníka
  • vítáme také vaše návrhy na (dle vás) zajímavé akce či výlety

___________________________________________________________________________

Webová poradna: www.kapka97.cz Na dotazy z oblasti onkologické prevence, diagnózy, léčby, rekonvalescence, psychologie, sociální práce či laické pomoci odpovídá tým odborníků.

 Untitled 3

Za finanční dary, dotace i jakoukoli úlevu všem upřímně děkujeme!

Spolupráce v projektech: ESOZ Chomutov, SPŠ a VOŠ Chomutov, Liga proti rakovině Praha, Aliance žen s rakovinou prsu, Onkounie, členové ze sdružení Kapka 97 Kopřivnice (tel. 776 201 686)

 

 

Otevřená doba kanceláře Kapky 97:

pondělí          9:00 – 12:00        

úterý              11:00 – 14:00

středa            11:00 – 14:00

čtvrtek          8:30 – 12:30          

  

Děkujeme za dotace, sponzorství a podporu:

Krajský úřad Ústeckého kraje Statutární město Chomutov
KZ , a.s. – Nemocnice Chomutov MUDr. Jiří Konvalinka
ROCHE, s.r.o. Liga proti rakovině Praha
Pan Ladislav Drlý

Pan Jaroslav Komínek

Domeček Chomutov

Město Kadaň

Mimiklub Mirky Futerové

 

Café Atrium